Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, Karin Dahlgren 046/222 70 06 (prom.exp), 26 mars 1997

Japansk odontolog blir hedersdoktor i Lund

Den japanske tandläkaren och röntgenforskaren Hajime Fuchihata har utsetts till hedersdoktor vid Lunds universitets odontologiska fakultet. Hajime Fuchihata är professor vid Osaka University. Hans forskning är främst inriktad på diagnostik och strålbehandling av tumörer i munhålan.

Hajime Fuchihatas ämne heter maxillofacial radiologi. Han har utvecklat avdelningen vid Osakauniversitetets odontologiska fakultet till en av de internationellt ledande inom området. I sin forskning har han kartlagt de biologiska effekterna av röntgenstrålning på normala celler och på tumörceller.

Avdelningarna för diagnostisk radiologi vid de odontologiska fakulteterna på universiteten i Osaka och Lund har haft ett givande samarbete i mer än tjugo år, bla med utbyte av gästforskare. Fuchihata har också stimulerat odontologer från andra japanska universitet att välja fakulteten i Lund som samarbetspartner.

Doktorspromotionen i Lund äger rum fredagen den 30 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-03-26