Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
21 januari 1997, Petra Francke, tel 046-222 03 16

Mastersprogram om Öst- och Sydöstasien startar till hösten vid Lunds universitet

Ett mastersprogram med inriktning mot Öst- och Sydöstasien ges vid Lunds universitet för första gången hösten 1997. Programmet är en del av den satsning på Öst- och Sydöstasien, som nu görs inom ramen för det nationella uppdrag som Lunds universitet fick i senaste forskningspropositionen.
Programmet ska ge en kvalificerad utbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området med inriktning på samtida problem och förhållanden i Öst- och Sydöstasien.
Tyngdpunkten ligger på den moderna samhällsomvandlingen. Politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden studeras tvärvetenskapligt och i ett samtidshistoriskt perspektiv. Samtidigt fördjupar sig mastersstudenten inom sitt ämne. En del av utbildningen kommer att vara förlagd till ett universitet i Öst- eller Sydöstasien.
Utbildningen förbereder för yrken som kräver goda kunskaper om förhållandena inom regionen och god förmåga att kommunicera på något av dess språk.
Programmet omfattar tre terminer, 60 poäng. För tillträde krävs avlagd grundexamen (fil kand examen eller motsvarande kompetens). Utöver kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne ska sökande till utbildningen kunna dokumentera goda kunskaper i det aktuella öst- eller sydöstasiatiska språket. I första omgången kommer detta att vara kinesiska.
Utbildningen leder till magisterkompetens i det samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnet. Programmet består av ämnesstudier med obligatoriska inslag av språkstudier, och omfattar 20 platser. Undervisningen, utom den som ges i det öst- eller sydöstasiatiska språket, sker på engelska.
För sökande med en utländsk examen är sista ansökningsdag den 1 april, medan den för sökande med svensk examen är den 15 april.

______________________________________________________________
Kontaktpersoner
Professor Christer Gunnarsson, tel 046-222 46 30, fax 046-13 15 85
Centrumsekreterare Gun Lauritzson, tel 046-222 30 40, fax 046-222 30 41


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-01-21