Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Eiwor Acosta Tel 046-222 70 09, 8 oktober 1997

Pedagogiska pristagare hösten 1997

Universitetslektor Mats Beronius, byråingenjör Michael Bryder och universitetslektor Jan-Olof Nilsson tilldelas Lunds universitets pedagogiska pris för framstående insatser i grundutbildningen. De har utarbetat en modell för pedagogiska tillämpningar av IT som bidrag till utvecklingen av distansundervisningen.
Genom pristagarnas försorg kan man nu läsa sociologi via internet. Deras pedagogiska syfte heter problembaserat lärande och deras datatekniska strävan är lättillgänglighet. De har utnyttjat den nya teknikens möjligheter till internationalisering, bl a genom internationella diskussionsgrupper och lärarmedverkan från utländska universitet via nätet. I samarbete med universitetsbiblioteket genomförs ett utvecklingsarbete kring biblioteksanvändning för distansstudier.
Pristagarna har flitigt delat med sig av sina erfarenheter vid kurser, konferenser och seminarier. Detta har starkt bidragit till att nya distansutbildningar via internet nu växer fram i olika ämnen och till att Lunds universitet ligger långt framme i den pedagogiska utvecklingen på detta område.

Studentkårernas pedagogiska pristagare är universitetslektor Peter Jochumzen vid nationalekonomiska institutionen. Hans undervisning sätter verkligen studenten i centrum genom att fokusera på studentens inlärning. Peter Jochumzen är läraren som ser alla delar av studierna som ett inlärningsmoment. Genom att använda modern teknik har han revolutionerat föreläsningarna för sina studenter och lyckats göra ett teoretiskt ämne lättbegripligt och underhållande.

Priserna delas ut vid höstens professorsinstallation fredagen den 10 oktober i universitetets aula.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-10-09