Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
13 mars 1997, Britta Collberg, tel 046-222 31 58

Filosoficirkelns grundare hedras med resestipendium

Lund universitet hedrar en av Lunds mest framträdande folkbildare, Arno Werner, med ett resestipendium. Stipendiet delas ut i samband med professorsinstallationen i universitetshuset på fredag den 14 mars kl 16.00. Samtidigt delas pedagogiska priser ut till tre lärare inom universitetet: Susanne Brokop, sjukgymnastutbildningen, Christian Häthén, juristutbildningen, och Kerstin Brauer, institutionen för klinisk fysiologi.

Filosoficirkelns grundare och outtröttliga eldsjäl, filosofen Arno Werner, får ett särskilt resestipendium för sin pionjärinsats när det gäller att förmedla kunskap till universitetets omvärld. Varje vecka lockar Filsoficirkeln - nu inne på sin 40:e termin - hundratals deltagare till Lund och universitetets aula. Ett tema, som Arno Werner själv väljer, behandlas varje termin, och i sann filosofisk anda belyses ämnet av företrädare för olika vetenskaper.
- Genom Filosoficirkeln har Arno Werner skapat en tradition i Lund där det är tillåtet att lyfta sig över vardagen, där deltagarna får begrunda de evigt mänskliga frågorna i ljuset av dagens kunskap och där var och en får möjlighet att sätta in sitt eget kunnande och sin situation i ett filosofiskt sammanhang, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren.

Universitetets pedagogiska pristagare;

- Kerstin Brauer, instruktionssköterska vid institutionen för klinisk fysiologi, möter både blivande läkare och sjukgymnaster i sitt pedagogiska värv. Hon beskrivs som ett "nav kring vilket den pedagogiska verksamheten formas." Det kan gälla alltifrån administrativ samordning till nya pedagogiska utvecklingsinsatser. Kerstin Brauer har själv tagit initiativ till och lett utbildning för att förbättra studenternas färdigheter i datoranvändning. Hon har skrivit läroböcker och arbetar med att ta fram nya läromedel. Kerstin Brauer älskar sina studenter och kärleken uppges vara besvarad.Tre universitetslärare belönas med pris för sina pedagogiska insatser:

Studentkårernas pedagogiska pristagare

- Susanne Brokop, arbetar som lärare på sjukgymnastutbildningen vid institutionen för rörelseorganens sjukdomar. Susanne har vidareutbildat sig inom idrottsmedicin, pedagogik samt den pedagogiska metoden PBL - ProblemBaserat Lärande. Hon har varit verksam som sjukgymnast för den svenska truppen vid de Olympiska Spelen sedan 1980. I ett magisterprojekt kartlägger hon belastningsskador hos musiker och samarbetar då med musiker från "Kristina från Duvemåla" och Göteborgsoperans orkester. "Susanne är en otroligt duktig lärare... Hon känner studenterna vid namn och är på deras nivå i sitt sätt... Hennes sätt att undervisa inbjuder till frågor" skriver sjukgymnastinstitutets studentkår som nominerade Susanne till priset.
- Christian Häthén, universitetslektor och studierektor vid juridiska institutionen, är en uppskattad pedagog och föreläsare som föreslagits till pedagogisk pristagare av Lunds universitets studentkårer. "Hans förmåga att strukturera och åskådliggöra teoretiska och historiska ämnen lovvordas kontinuerligt i kursvärderingar", skriver Juridiska föreningen i motiveringen. Christian Häthéns arbete för att utveckla pedagogiken vid juridiska fakulteten och hos universitetets lärare i allmänhet - genom arbetet i Universitetspedagogiskt centrum - betonas också.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-03-14