Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Eiwor Acosta, tel 046-222 70 09, 18 september 1997

Lunds universitet utnämner 19 biträdande professorer

Lunds universitet har beslutat att tilldela 19 av sina lektorer titeln biträdande professorer. Det sker efter ett omfattande berednings- och bedömningsarbete inom fakulteter och områdesstyrelser. Det är tredje gången som rektor utser framstående universitetslärare till innehavare av hederstiteln biträdande professor.

Genom högsskoleförordningen från 1993 har universitetet fått möjlighet att premiera lärare med hög vetenskaplig eller konstnärlig kompetens med titeln biträdande professor. Framstående meritering inom de tre områdena forskning, utbildning (pedagogisk skicklighet) och administration (akademiska ledningsuppgifter på olika nivåer) bildar underlag för bedömningen, som kan variera något mellan fakulteterna. I praktiken innebär det att biträdande professorer besitter kompetens motsvarande de vanliga professurerna. Men det finns en grundläggande skillnad. Vid tillsättningen av en tjänst som professor sker en relativ bedömning av flera sökande i inbördes konkurrens. Vid tilldelning av befordringstiteln biträdande professor görs en absolut bedömning av en sökande utan omedelbar konkurrens. Titeln innebär ingen lönehöjning eller förändring av arbetsuppgifterna.
- Universitetet har många kompetenta och skickliga lärare, säger rektor, professor Boel Flodgren i en kommentar. De nu utnämnda är särskilt framstående och har alla passerat en sträng prövning. De har verkligen förtjänat hederstiteln biträdande professor.

Nya biträdande professorer är:

Tekniska fakulteten: Leif Bülow, Kemiska institutionen, avd f tillämpad biokemi, Sven Engström, Kemiska institutionen, avd f livsmedelsteknologi, Ulla Holst, institutionen f matematisk statistik, Bodil Jönsson, Certec, Centrum f rehabiliteringsteknik, Gunnar Sparr, matematiska institutionen

M-N-fakulteten: Bo Jakobsson, fysiska inst, avd f kosmisk o subatomär fysik, Folke Tjerneld, Kemicentrum, avd f biokemi, Martin Kanje, zoofysiologiska institutionen

Juridiska fakulteten: Lars Lindahl, juridiska inst, allmän rättslära

Samhällsvetenskapliga fakulteten: Johanna Esseveld, sociologiska institutionen, Franz-Michael Rundquist, institutionen f kulturgeografi o ekonomisk geografi

Medicinska fakulteten: Stefan Lohmander, institutionen för rörelseorganens sjukdomar, avd f ortopedi, Måns Magnusson, Jubileumsinstitutionen, avd f öron, näsa och hals., Gunnar Lindahl, insitutionen för medicinsk mikrobiologi,

Odontologiska fakulteten: Maria Nilner, avdelningen för klinisk bettfysiologi, Alf Wennberg, avdelningen för endodonti

Humanistiska fakulteten: Bengt Altenberg, engelska institutionen, Anders Palm, litteraturvetenskap institutionen,

Teologiska fakulteten: Sten Hidal, teologiska institutionen, gamla testamentets exegetik

Tel 046-2227009
Fax 046-2224711


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-09-18