Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, tel 046-222 03 16, 8 september 1997

Rekordintresse för Lundadagen

Årets Lundadag - med temat kreativitet - slår alla rekord. Platserna tog snabbt slut, trots att eftermiddagens program dubblerats. Lundadagen är både en konferens och en konsthändelse genom kopplingen till Skissernas museums utställning med originalskisser och fotografier av utförda verk av "förpackningskonstnärerna" Christo och Jeanne-Claude. Paret kommer till Lund från New York enkom för vernissagen och för att medverka på Lundadagen. Årets Lundadag som hålls den 15 september i Stadshallen i Lund har en annan uppläggning än tidigare års arrangemang. Genom stöd från de företag som är med och arrangerar tillsammans med Lunds universitet och tekniska högskolan, så har deltagaravgiften kunnat hållas låg. Konferensen innehåller mycket lite av traditionella föreläsningar, mer av aktivt läs kreativt deltagande. Hela eftermiddagen ägnas åt rundabordsdiskussioner i mindre grupper. Ursprungligen fanns 200 platser till eftermiddagens fem seminarier, men det stora intresset har alltså gjort att man nu dubblerar programmet. Sammanlagt deltar nära 400 personer. Universitetets förre rektor magnificus, professor Philip Sandblom, medverkar med en föreläsning om "Konst och Kreativitet". Som sammanhållande för de kreativa inslagen under dagen fungerar en annan tidigare rektor, professor Håkan Westling. Årets Lundadag lockar delvis nya kategorier deltagare. För första gången deltar lika många kvinnor som män. De kommer inte bara från universitet, näringsliv och offentliga organisationer, utan här finns också många fria yrkesutövare. - Intresset är över all förväntan. Det har alla förutsättningar att bli en givande och inspirerande konferens, som samtidigt blir starten till andra aktiviter med kreativa förtecken, kommenterar Christer Hjort, informationschef vid Lunds universitet och ordförande i programkommittén för Lundagen 97. Vernissagen på Christo-utställningen i Skissernas museum äger rum söndagen den 14 september kl 14-18 och kl 16.30 berättar bl a direktör Torsten Lilja om sitt samarbete med paret Christo & Jeanne-Claude, som bägge deltar i vernissagen. Dagen före invigs utställningen av rektor Boel Flodgren. De 45 originalskisserna i utställningen är utlånade av Lilja Art Fund Foundation. Torsten Lilja är också idégivare till Lundadagens tema kreativitet. Senare under hösten arrangeras en serie föreläsningar, onsdagsaftnar på Skissernas museum, med anknytning till utställningen. I museets konsertserie ges lördagen den 27 september ges en extrakonsert kl 16. Då sker bl a uruppförandet av Johannes Johanssons "Hommage à Christo & Jeanne-Claude". Utställningen pågår fram till 23 november. Entré 40 kr.

Bakom Lundadagen står Lunds universitet i samarbete med Astra Draco, Axis Communications, Cardo, Ericsson Mobile Communications, Gambro, Lunds Tekniska Högskola, Lunds kommun, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmöhus läns landsting, Perstorp, Pharmacia & Upjohn, Purac, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanken Finn, Sydkraft, Teknopol, Tetra Pak och Åkerlund & Rausing.

Ytterligare information: Lundaforum, tel 046-182510 http://lundadagen-97.lundaforum.se/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-09-11