Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort, Informationschef, tel 046-222 7008, mobil 070-528 7008, 24 nov 1997

Rektorsvalet vid Lunds universitet:
Valberedningen utsedd
Den 90-hövdade valförsamling, som ska föreslå rektor och prorektor vid Lunds universitet för nästa sexårsperiod, räknat från 1 juli nästa år, har nu utsett en valberedning bestående av 10 personer.
Lärarrepresentanter: Sven Lindblad (sammankallande), Ander Liljas, Ann Numhauser-Henning, Tomas Leanderson och Inger Ahlstedt-Yrlid.
Fackliga representanter: Carita Brinck och Kajsa Eriksson. Studentrepresentanter: Tobias Billström, Klara Bolander och Katja Wibell.

Möjlighet att inkomma till valberedningen med nomineringar finns fram till och med den 10 december. Förslagen kan lämnas antingen till valberedningens ordförande Sven Lindblad eller till sekreteraren Vanja Hansson, kansli HT.
Valförsamlingen räknar med att överlämna sina förslag till styrelsen senast den 15 januari. Styrelsen kommer sannolikt att ha ett extra sammanträde i slutet av januari.
Förslaget till rektor avger styrelsen till regeringen. Prorektor utses av styrelsen.

Lärarrepresentanterna i valförsamlingen utser också lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och siktar på att välja dem den 17 december.
Valförsamlingen sammanträder nästa gång den 17 december.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-11-25