Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort, Informationschef, tel 046-222 7008, mobil 070-528 7008, 17 december 1997

Lärarrepresentanterna i Lunds universitets styrelse utsedda

Representanter för lärarna i Lunds universitets särskilda valförsamling har sammanträtt och beslutat utse följande som lärarrepresentanter i Lunds universitets styrelse fr o m 1 janauari 1998 och tre år framåt:

Hans Andersson, professor, dekanus för humanistiska fakulteten, Eva Hansson, universitetslektor, prodekanus för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och Thomas Johannesson, professor och rektor för Lunds Tekniska högskola.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-11-25