Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
2 april 1997, Göran Frankel, tel 046-222 94 58

Rymdfysikdagar lockar många gymnasister

Fysiska institutionen vid Lunds universitet kommer att invaderas av gymnasister torsdagen 3 och fredagen den 4 april. De kommer från ett stort antal gymnasieskolor i södra Sverige och skall under besöket på institutionen lyssna på populärvetenskapliga föreläsningar, gå runt på olika laboratorier och kunna ställa frågor till en expertpanel.

För arrangemanget svarar Lunds Tekniska högskola och Matematisk-Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Målgruppen är elever i årskurs 3 på den naturvetenskapliga linjen. Fysiklärare i Halland, Skåne och Blekinge har valt ut fem till sex elever i sina klasser.

Ett liknande arrangemang gjordes vid Fysikum förra våren. Då var temat "Miljöforskning". Årets tema är "Rymdfysik", vilket inte oväntat visat sig vara ett mycket populärt ämne.

- Vi har fått fler anmälningar än vi har kapacitet att klara av och har tyvärr varit tvungna att säga nej till ett hundratal elever, berättar fysikdagarnas koordinator, docent Tomas Brage. Rymdvetenskap intresserar väldigt många ungdomar och är lättare att förstå än exempelvis partikelfysik. Och syftet med fysikdagarna är ju att stimulera fler ungdomar att välja tekniska och naturvetenskapliga ämnen, när de påbörjar sina högskolestudier.

Man erbjuder besökarna fyra föreläsningar, bl a om hur solen styr "rymdväder" och om den första materien efter Big Bang. Den som vill välja bort någon föreläsning kan i stället göra besök på valfritt laboratorium, t ex på synkrtronljuslaboratoriet MAX-Lab eller laboratoriet för förbränningsfysik. Det hela avrundas med ett "fråga-Lund-program".
_______________________________________________________________
Medierna är givetvis välkomna att bevaka evenemanget på plats. Koordinatorn Tomas Brage kan nås på mobiltelefon 0708-38 26 44. Om inte, nås han via sekreterare på 046-222 77 21.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-04-03