Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 22 april 1997

Samhällsvetenskapens dag

Asiens väg till välstånd - det är temat för Samhällsvetenskapens dag vid Lunds universitet fredagen den 25 april. Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier är arrangör.

Christer Gunnarsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet är ansvarig för programmet. Han inleder Asiendagen med en föreläsning med titeln Det östasiatiska miraklet myter och verklighet. De övriga föreläsarna är alla forskare vid olika institutioner inom den samhällsvetenskapliga fakultelten. Ambassadör Håkan Berggren, tidigare stationerad i Singapore och numera i Köpenhamn, har inbjudits och medverkar också i programmet. Han ska inleda den avslutande paneldiskussionen.

Lunds universitet har gjort en kraftfull satsning på Öst- och Sydöstasienstudier och det har satsats 6.5 mkr på att inrätta ett centrum för området.

I Öst-och Sydöstasien pgår det nu en fantastisk omvandling. Det finns inget annat område i världen där den ekonomiska tillväxten går så snabbt, säger Christer Gunnarsson.
I Kina och Vietnam håller man på att gå över till marknadsekonomi. Korea och Taiwan är etablerade industriländer. Det är fortfarande i huvudsak asiatiska företag som svarar för tillväxten. Men den ständigt stigande efterfrågan på de lokala marknaderna lockar nu många multinationella företag att också etablera sig där. Den ekonomiska tillväxten
skapar välstånd som i sin tur underlättar demokratiseringsprocesser. Men den snabba tillväxten har också ett pris i form av tilltagande miljöproblem.

Arrangemanget börjar kl 9.00, samling från kl 8.30, och beräknas pågå till kl 12.00.

Det äger rum på Kulturen, i Auditoriet, Vita Huset.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-04-22