Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Martha Ullerstam tel 046-2227011, 18 novmeber

Vetenskapens Dag i Hässleholm 25 november.

Föreläsningar från allt om stresshantering till svarta hål.

Under vetenskapens Vecka i Skåne 1997 får Hässleholm åter en egen Vetenskapens Dag. Tisdagen den 25 november inbjuder Lunds universitet i samarbete med Hässleholm kommun allmänhet, näringsliv och skolor att ta del av de populär-vetenskapliga föreläsningar ett femtontal Lundaforskare håller under dagen. Föreläsningarna spänner över ett vitt fält och torde tillfredställa de flesta smakriktningar.

- Tidigare försök med att förlägga Vetenskapens Dag till olika orter i Skåne föll väl ut. Det visade sig finnas ett stort intresse såväl från allmänhet som näringsliv ute i kommunerna att ta del av universitetets forskning, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren.

- Universitetets s k tredje uppgift, vid sidan om utbildning och forskning, är att informera allmänheten och att samverka med det övriga samhället.

Programmet för Vetenskapens Dag i Hässleholm har lagts upp i samarbete med kommunen och med kommunens egna förutsättningar och önskemål som utgångspunkt.

Vetenskapens Dag i Hässleholm invigs på Stortorget av universitetets prorektor Bengt E Y Svensson och kommunalrådet Bengt Andersson. Musikalliansen Alte Kamereren ger invigningen en festlig musikinramning. Därefter kan man i Västerskolans aula höra olika föreläsningar på temat Barn, eller på Kaptens-gården lyssna till de senaste rönen om hur det är Att åldras. De som har bekymmer med stress kan lära sig Stresshantering på Ebeneser. I samma lokal kan man på kvällen få ta del av Vårt antika arv. För de rymdintresserade erbjuds på Stadshotellet en föreläsning om Svarta hål och främmande planeter.

- Vetenskapens Dag är ett spännande samarbete med Lunds universitet och jag hoppas att många nu tar chansen att ta del av den spännande forskning som sker vid universitetet, säger planeringschef Bo Mårtensson.

Föreläsningarna är gratis. Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Lunds universitet och Hässleholm kommun

Vetenskapens Vecka i Skåne 24-28 november.

Lunds universitet bjuder på ett hundratal aktiviteter under Vetenskapens Vecka i Skåne 24-28 november. Förutom i Hässleholm anordnas Vetenskapens dag i Landskrona 24 november, Ystad 26 november och Ängelholm 27 november. Det blir även en del aktiviteter i Lund.

Program för de olika aktiviteterna kan beställas från Informationsenheten vid Lunds universitet tel 046/222 70 10, fax 046-222 47 11.
Programmen finns även tillgängliga via internet i
http://www.lu.se/info/vetvecka/
Riksprogrammet: www.frn.se/popvet.html
Hässleholmsprogrammet kan beställas från Planerings- och näringslivskontoret, tel 0451-683 55. Det kommer även att finnas utlagt på bibliotek, turistbyrån och andra allmänna platser.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-11-18