Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke 046-222 03 16, 15 oktober 1997

Ny distanskurs lär studenter göra egna hemsidor

Nu ska det bli enklare för studenter vid Lunds universitet att göra egna hemsidor på Internet.
Idag öppnas nämligen en distanskurs på nätet, där deltagare i Studentdatorprojektet får möjlighet att lära sig hur de ska göra för att skapa en hemsida och sedan visa den för världen.

Det är Stefan Persson på CITU, Centrum för informationsteknik i i utbildningen, som har ställt samman hemsidekursen. Tanken med den är att uppmuntra fler studenter att göra egna hemsidor, som de t ex kan hänvisa till när de söker arbete.
- På hemsidan kan studenten berätta mer om sig själv och visa arbetsprover, uppsatser och andra arbeten som kanske inte går att skicka med en ansökan. Genom att sända med en www-adress till den presumtive arbetsgivaren visar studenten samtidigt att han eller hon kan en del om IT, och det är ju kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden idag, säger Stefan Persson.
Kursen vänder sig till de ca 9 000 studenter som är med i Studentdator-projektet. Alla studenter vid Lunds universitet kan gå med i projektet, och när de gör det får de en egen e-postadress och ett personligt utrymme på studenternas server. Servern är en förutsättning för att studenterna ska kunna publicera sig på Internet. Hittills har dock inte så många utnyttjat den möjligheten.
- Fast vi har ingen exakt koll på hur många studenter som har egna sidor. AF har ett register, men där står bara de med som själva har valt att anmäla sig dit, påpekar Stefan Persson.
En enkät visar dock att det finns ett stort intresse bland studenterna för att lära sig göra egna hemsidor. För att nå så många som möjligt valde CITU att lägga ut en distanskurs på nätet, som studenterna kan ta del av när det passar dem.
- Kursens mål är mycket begränsat. Studenterna ska lära sig göra en enkel hemsida med html, som innehåller rubrik, text, bild och en länk till en annan sida. När de väl har lärt sig grunderna kan de själva laborera vidare. Det finns redan massor av information i ämnet ute på nätet för den som vill fördjupa sig, säger Stefan Persson.
Kursen beskriver också hur studenten skapar en särskild katalog på studentservern och hur man flyttar dit sitt html-dokument så att det kan visas på Internet. För att illustrera de möjligheter som finns ges även exempel på mer eller mindre avancerade studentsidor som redan ligger ute på nätet.
Kursen ska vara självinstruerande, men skulle det uppstå problem går det bra att skicka frågor med e-post till Stefan Persson. Om man vill ha svar tämligen omgående kan man e-posta under särskilda tider då Stefan Persson kommer att sitta redo vid sin dator för att bistå alla studenter i nöd.
Mer information om kursen finns på http://www.citu.lu.se/hemsida

Kontaktperson:
Universitetslektor Stefan Persson, tel 046-222 39 01, e-post Stefan.Persson@citu.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-10-15