Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046-222 70 16, 10 oktober 1997

Renässans för talidomid
- men hur omsätts läkemedlet i människokroppen?

Intresset har ökat för behandling med läkemedlet talidomid som 1956-1961 såldes i Sverige under varumärket Neurosedyn. Amerikanska läkemedelsmyndigheten kommer kanske snart att godkänna läkemedlet för en viss form av akut spetälska. Även andra användnings-områden är aktuella, t ex HIV och cancer. Apotekare Tommy Eriksson i Malmö har med sin doktorsavhandling bidragit med ny kunskap om vad som händer med talidomid i människokroppen.I förbifarten avlivar han en myt.

Taldidomid som förskrevs vid oro och sömnproblem orsakade en katastrof eftersom det orsakade svåra fostermissbildningar. Men nu vet man att talidomid, om det används rätt, kan vara till stor nytta vid vissa svåra sjukdomar i immunsystemet. Det gäller exempelvis vid avstötningsreaktioner efter benmärgstransplantationer, vid kraftig viktnedgång och svåra inflammationer i munslemhinnan hos HIV-infekterade patienter. Även andra svåra inflammationer i hud och slemhinnor kan behandlas med talidomid och i USA studeras nu effekterna vid olika former av cancer.

Tommy Eriksson har i samarbete mellan Sjukhusapoteket, Universitetssjukhuset MAS, Malmö och institutionen för klinisk farmakologi vid Lunds universitet studerat bl. a. omsättningen av talidomid i människokroppen.

Vid framställning av talidomid bildas normalt två former vars molekyler är spegelbilder av varandra. De kallas R- och S-enantiomererna. Det finns vissa belägg för att S-formen orsakar fosterskadorna och effekterna på immunsystemet. Det läkemedel som används innehåller båda formerna. Det har hävdats att talidomidkatastrofen, som bland annat medförde missbildade armar och ben hos 1000-tals barn, kunde undvikits om inte läkemedlet förorenats med den fosterskadande enantiomeren.

- Detta är en myt. Trots att vår forskning har visat att bara R-enantiomeren ger trötthet, dvs den önskade effekten vid ångest och sömnproblem, har vi funnit det slutgiltliga beviset för att myten är falsk. Även om man ger en person bara den ena enantiomeren så omvandlas den i kroppen delvis till den andra, förklarar Tommy Eriksson.

Med hjälp av friska försökspersoner har Tommy Eriksson och medarbetare kartlagt vad som händer med talidomid i människokroppen.De har bl a funnit att talidomid försvinner ur kroppen snabbare än vad man tidigare trott. Dessa studier har kunnat göras eftersom man tagit fram metoder för att analysera halter av talidomid- enantiomererna som finns i blod. Dessutom har man utvecklat en lösning så att talidomid kan ges som intravenös injektion.

- Jag hoppas mina forskningsresultat ska bidra till en så effektiv användning av talidomid som möjligt. De visar också väg för undersökningar av de nyare och troligen effektivare läkemedel som liknar talidomid men som sannolikt ej ger fosterskador, sägaer Tommy Eriksson.

- De fosterskadande egenskaperna gör det extra viktigt att läkemedlet hanteras under mycket noggrann kontroll och att alla inblandade tar sitt ansvar. Rapporter från Brasilien, där talidomid används mot spetälska, hävdar att läkemedlet på nytt ges till gravida kvinnor och orsakar missbildningar.

____________________________________________________________________

Tommy Eriksson disputerar den 31 oktober. Han träffas på tel 040/33 36 71, Sjukhusapoteket på UniversitetssjukhusetMAS.

Ett vetenskapligt abstract och en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen finns på nätet. Alla doktorsavhandlingar vid Lunds universitet samlas i databasen Lund University Dissertation Abstracts som är sökbar. Den kan också nås via univesitetets hemsida.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-10-13