Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, Karin Dahlgren 046/222 70 06 (prom.exp), 28 januari 1997

Tysk hedersdoktor i teologi i Lund.

Teologiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett professor Karl-Josef Kuschel, Tübingen, till hedersdoktor.

Professor Kuschel är känd för ett fruktbart och förnyande författarskap inom teologin. Hans böcker är översatta till flera språk och de används som kurslitteratur inom teologiska fakulteten i Lund. Fakulteten vill särskilt uppmärksamma Kuschels insatser för ökat tvärvetenskapligt arbete och teologins dialog med nutida litteratur och konst. Tillsammans med sin kollega Hans Küng har Kuschel också gjort insatser för en ökad dialog mellan världsreligionernas etik.
Teologiska fakulteten ser fram emot ett ökat utbyte inom forskning och utbildning med universitetet i Tübingen.
Doktorspromotionen 1997 vid Lunds universitet äger rum fredagen den 30 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-01-28