Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
3 februari 1997, Göran Frankel, tel 046-222 94 58

Förförisk sång sprider oro bland grannfruarna

Olika faller ödets lotter bland trastsångarna. Somliga hannar kan hålla sig med ett harem på 2 - 4 honor, medan andra hannar förblir ensamma. I den framgångrike hannens revir föds många ungar. Han svävar dock i lycklig okunnighet om de faderskapsbestämningar som utförts av ekologer vid Lunds universitet. De visar nämligen att en hanne inte alltid är far till alla ungarna. Honorna har svårt att motstå en verkligt god sångare och har därför "utomäktenskapliga" förbindelser. I tolv år har ekologerna Dennis Hasselquist och Staffan Bensch vid Lunds universitet studerat trastsångare i sjön Kvismaren nära Örebro, och resultaten väcker nu internationellt intresse

Trastsångaren är en relativt ovanlig fågel i Sverige. Det finns ca 600 hannar, och de är i huvudsak koncentrerade till några få fågelsjöar; bäst trivs trastsångaren i ett landskap vassruggar omgivna av öppet vatten.
- Det är en oansenlig fågel med en rätt tråkig, jämnbrun fjäderskrud, säger Dennis Hasselquist. Men sjunga kan de. Repertoaren är mycket stor med ca 45 olika ljud som kombineras i ändlösa improvisationer. Den lilla fågelns sång är mycket kraftfull och hörs på 700-800 meters avstånd. Livet som "artist" är sannerligen ingen lyxtillvaro utan hårt arbete. När hannen lockar honor, sjunger han under dygnets alla ljusa timmar. Vi har studerat individer som sjungit upp till 22 timmar per dygn!
Ju äldre hannarna är desto mer varierad är sången och desto större blir framgången hos det täcka könet. Den förföriska sången lockar honor i till synes stabila förhållanden att smyga över till grannreviret. Efter en kort tête-à-tête med mästersångaren återvänder honan till sin ursprungliga partner för att häcka. Hon bygger själv boet. Under denna tid övervakas hon på nära håll av hannen, så att inga rivaler dyker upp. Hasselquist och Bensch fann att sången då ändrade karaktär. Den blev betydligt mindre variationsrik och hördes inte på avstånd över 50 meter.
- När äggen kläckts hjälper "äkta maken" till och matar ungar som inte är hans egna! Allt medan den välsjungande grannhannen inte behöver lyfta ett finger för att hjälpa sina "ungar på bygden", säger Dennis Hasselquist.
Vad är då mästersångarna har som inte de andra hannarna kan erbjuda? Jo, det visar sig att honornas val är gott i den meningen att mästersångarnas avkomma är livskraftig. Tillsammans med en kollega vid ekologiska institutionen i Lund, Torbjörn von Schantz, har gruppen gjort faderskapsbestämningar med DNA-teknik. von Schantz säger:
- Vi vet inte varför de duktiga sångarnas ungar klarar sig så bra. Pappan deltar inte i barnens fostran. Vad de får från honom är inte något inlärt beteende utan gener. Det är möjligt att sångförmågan på något sätt är kopplad till ett gott immunförsvar eller till mer allmänt goda genetiska egenskaper. Det kan också tänkas att sångprestationen i sig inte vore möjlig utan en god hälsa - att den är signal om hannens hälsotillstånd.
________________________________________________________
Dennis Hasselquist nås på 046-222 42 92 och Torbjörn von Schantz på 046-222 95 83.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-02-04