Pressmeddelande från Lunds universitetshistoriska sällskap, Kulturen i Lund samt
Informationsenheten vid Lunds universitet

24 april 1997, Christer Hjort, tel 046-222 70 08

Historiskt festtåg vid invigningen av Lunds nya universitetsmuseum

Lördagen den 26 april invigs Lunds universitetsmuseum, det första i landet. Ett historiskt festtåg genom Lundagård följer på upptakten i Domkyrkan. Under ett par eftermiddagstimmar hinner deltagarna uppleva drygt tre sekel av universitetshistoria. Fanborg, tal och salut, musik, körsång och spexkavalkad, fäktning och studentexercis är några av ingredienserna i det universitets- historiska "spektaclet", där också mössbränning enligt 68 års modell ingår.

"I begynnelsen var Domkyrkan" skriver litteraturprofessorn Carl Fehrman i inledningen till boken om Lärdomens Lund. Det är följaktligen i Domkyrkan man samlas kl 14 för att liksom vid invigningen 1668 åhöra generalguvernören Gustaf Banér (spelad i tidsenlig kostymering av landshövding Bengt Holgersson) bekantgöra förmyndarregeringens beslut att inrätta ett universitet i Lund. Han överlämnar sedan nycklarna till universitetets rektor (Boel Flodgren). Biskopen (Ander Svenningsen) predikar och välsignar. Kungl Wendes Artilleriregemente skjuter dubbel svensk lösen och till Lundadomens mäktiga klockklanger tar festtåget genom Lundagård sin början.
Universitetshistoriska personager och överraskningar kommer att uppenbara sig. Akademiska Kapellet spelar, universitetets fäktare korsar sina klingor, från Akademiska Föreningens balkong hörs lundaspexarna och vid Otto Lindblads staty Lunds Studentsångförening. De Förenta Nationernas kör står på AFs trappa, mittemot Tegnérstatyn. Den berömde skalden kommer att hålla det tal, som inleder invigningsceremonien ca kl 16. Universitetets rektor, professor Boel Flodgren inviger museet, som är inrymt i Lindforska huset på Kulturen. Universitetshistoriska sällskapets ordförande, professor Håkan Westling tillsammans med Kulturens chef Margareta Alin bjuder sedan in till visningar av museet och öppet hus på Kulturen.
- Det är en stor händelse och en manifestation av ett nära samarbete mellan landets största universitet och ett unikt museum, nämligen Kulturen, säger sällskapets ordförande, professor Håkan Westling. Alla vänner av Lunds universitet är välkomna att delta i invigningen. På köpet får man en snabbkurs på 0,1 poäng i universitets- och lärdomshistoria.

Initiativtagare till Lunds universitetsmuseum är Universitetshistoriska sällskapet, en ideell förening som bildades vid universitetets 325-årsjubileum 1993 och som nu har omkring 1.000 medlemmar. En särskild stiftelse har bildats för museet och denna har också ingått ett samarbetsavtal med Kulturen.

Lunds universitetsmuseum har kunnat förverkligas genom generösa donationer från Crafoordska Stiftelsen, Första fastighets AB Ideon, Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse och Apple Computer.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-04-24