Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Martha Ullerstam 046-222 70 11, 17 november 1997

Vetenskapens Dag i Landskrona 24 november

Från vårt antika arv till ett hållbart Landskrona

Landskrona är en av de skånska kommuner som får en egen Vetenskapens Dag i år. Måndagen den 24 november får kommunen besök av ett trettiotal forskare från Lunds universitet. Från tidig morgon till sen kväll bjuds på populärvetenskapliga föreläsningar. På lunchen erbjuder Skånska Teatern soppteater, En soppa med mycket hjärn i. Föreläsningarna, som är gratis, spänner över ett vitt fält och förhoppningen är att alla ska kunna finna något av intresse. Vetenskapens Dag tjuvstartar redan fredagen den 21 november då Thomas Johannesson, rektor för Lunds tekniska högskola, introducerar dagen vid Utvecklingsstiftelsens frukostträff. Han talar om Kompetens och regional utveckling.

- Tidigare försök med att förlägga Vetenskapens Dag till olika orter i Skåne föll väl ut. Det visade sig finnas ett stort intresse såväl från allmänhet som näringsliv ute i kommunerna att ta del av universitets forskning, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren..

Universitets s k tredje uppgift, vid sidan om utbildning och forskning, är att informera allmänheten och att samverka med det övriga samhället.

- Samarbetet med Landskrona kommun har viss tradition. T ex så var universitetets astronomer starkt involverade i kommunens Tycho Brahe-jubileum förra året. Det är särskilt roligt att i år kunna erbjuda Landskrona en Vetenskapens Dag då vi just skrivit ett samarbetsavtal med kommunen, fortsätter Boel Flodgren.

Programmet för Vetenskapens Dag i Landskrona har lagts upp i samarbete med kommunen efter kommunens önskemål.

Föreläsningar och musik

Vetenskapens Dag i Landskrona invigs på Landskrona Teater av universitetes rektor Boel Flodgren och kommunalfullmäktiges ordförande Gösta Nilsson. Accademimusiccorpset Bleckhornenmusicerande ger invigningen en festlig inramning. Invigningen följs av föreläsningar på förmiddagen om regional utveckling. Efter lunch behandlar man där framtidens arbete.
På Landskrona museum kan man lyssna till föreläsningar om det mångkulturella samhället och vårt antika arv. Efter lunch kan man förkovra sina kunskaper i hälsa och vitalitet på Hotell Öresund, eller lyssna på föreläsningar om pedagogik i en föränderlig värld. Den ekologi-intresserade kan sedan avsluta dagen med att kl 16.00, på Hotell Öresund, lyssna på föredrag om Ett hållbart Landskrona.

- Vetenskapens Dag är ett spännande samarbete med Lunds universitet och jag hoppas att många nu tar chansen att ta del av den spännande forskning som sker vid universitetet, säger kommunrådet Lars Wallsten

- Morgondagens samhälle kommer att kräva högre utbildning i allt större utsträckning och därför är det viktigt att den blir känd även ute i kommunerna, avslutar han.

______________________________________________________________________________________

Vetenskapens Vecka i Skåne 24-28 november.

Lunds universitet bjuder på ett hundratal aktiviteter under Vetenskapens Vecka i Skåne 24-28 november. Förutom i Landskrona anordnas Vetenskapens dag i Hässleholm 25 november, Ystad 26 november och Ängelholm 27 november. Det blir även en del aktiviteter i Lund.

Program för de olika aktiviteterna kan beställas från Informationsenheten vid Lunds universitet tel 046/222 70 10, fax 046-222 47 11. Landskronaprogrammet kan beställas från Administrativa kontoret tel 0418/794 07. Det kommer även att finnas utlagt på bibliotek, turistbyrån och andra allmänna platser.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-11-17