Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, tel 046/222 70 16, 19 september 1997

Transgena möss ger verktyg att studera ledgångsreumatism

Är ledgångsreumatism en immunreaktion mot brosk? Vivianne Malmström som är verksam inom ämnet medicinsk inflammationsforskning vid Lunds universitet har arbetat med det problemet i sin doktorsavhandling. Hennes resultat pekar på att immunceller kan angripa eget brosk men att det förmodligen behövs fler faktorer, t ex stress eller infektioner, för att utlösa ledgångsreumatism.

Immunförsvaret ska normalt skydda kroppen mot angripare som virus, bakterier, parasiter, vilka kan framkalla sjukdom. Men det händer att immunceller (vita blodkroppar) attackerar och förstör kroppens egna vävnader och då talar man om autoimmuna sjukdomar. Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit, kan klassas som en autoimmun sjukdom då brosket i lederna förstörs. Vivianne Malmström har studerat samspelet mellan immunceller och brosk både under naturliga förhållanden och vid ledgångsreumatism. För att göra detta har hon använt ett modellsystem på möss.

- Vi har visat att en mycket liten del av ett led-specifikt broskprotein känns igen av immuncellerna och styr deras attack. Med hjälp av DNA-teknik har jag förändrat genen för detta protein och satt in den i transgena möss, berättar Vivanne Malmström.

Hon har studerat hur immuncellerna betraktar olika förändringar av broskproteiner och kommit fram till att det har stor betydelse var i kroppen proteinet sitter. Normalt vet immuncellerna om att brosk är en kroppsegen vävnad men denna förmåga kan förloras och detta är en riskfaktor för ledgångsreumatism. En förhoppning är att kunna "lära" immuncellerna att inte angripa brosket.

- Det kan bli en väg att utveckla helt nya behandlingsmetoder vid ledgångsreumatism. Men ledgångsreumatism är inte en följd enbart av att vissa immunceller ser det egna brosket som främmande. Det krävs fler omständigheter för att en sjukdom ska utvecklas. Miljöfaktorer, allt från stress till infektioner, spelar säkert en viktig roll, menar Vivianne Malmström.

Vivianne Malmströms arbete och de transgena möss hon använt ger forskningsvärlden verktyg för att studera uppkomsen av autoimmuna sjukdomar överhuvudtaget.


Vivianne Malmström disputerar lördagen den 20 september i Lund.
Hon träffas på tel 046/222 33 49

OBS! Mer information om avhandlingen, Arthritis Susceptibility andTolerance in Collagen Transgenic Mice, finns på nätet. Alla avhandlingar vid Lunds universitet samlas i databasen Lund University Dissertation Abstracts som är sökbar. De flesta avhandlingar har också en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-09-19