Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Eiwor Acoosta Tel 046-2227009, 19 november 1997

Ystad och omvärlden - årets tema för Vetenskapens Dag

Onsdagen den 26 november arrangeras Vetenskapens Dag i Ystad för tredje året i rad. Arrangemanget är ett samarbete mellan Lunds universitet och Ystads kommun. Programmet innehåller en rad aktiviteter av skilda slag som torde kunna tillfredsställa de flesta smakriktningar. Det blir föreläsningar, experiment och konserter från tidiga morgon till sena kväll.

Samarbetet mellan Ystads kommun och Lunds universitet har allt mer intensifierats under senare år Det sker på många olika plan, planering och genomförande av sommarkurser och föreläsningsserier, möten mellan forskare och näringsliv, utbyggnad av en högskoleutbildning i Ystad och sist men inte minst Vetenskapens Dag som arrangeras för tredje året i rad.
- Det är en stor glädje för Lunds universitet att under ännu en Vetenskapens Vecka i Skåne få sprida kunskap om den spännande och viktiga forskning som vi bedriver inom olika områden, säger Boel Flodgeren, rektor vid Lunds universitet. - Lunds universitet ser det som en viktig uppgift att tillgodose det moderna samhällets behov av kunskap, men har också ansvaret för att forskningens resultat når ut på ett begripligt sätt. I år är det extra roligt att komma till Ystad med tanke på det samarbetsavtal vi nyligen tecknat när det gäller uppbyggnaden av högskoleutbildning i Ystad.

Vetenskapens Dag i Ystad inleds med musik på stan av studentorkestern Alte Kamereren och invigningstal kl 10 i Österportskolans aula av kommunstyrelsens ordförande Bengt-Göran Hansson och professor Bengt E Y Svensson, prorektor vid Lunds universitet. Efter invigningen blir det fysikshow med Hans-Uno Bengtsson.

Programmet för Vetenskapens Dag i Ystad har lagts upp kring en rad olika teman. Redan kl 9.15 börjar de första föreläsningarna. Då kan man välja mellan teman som Kropp och själ på Ystads lasarett och Kulturell identitet och livsåskådning i Knutssalen på Gamla Rådhuset. På eftermiddagen belyses EU i ett vidgat perspektiv av såväl historiker som statsvetare med början kl 13.00 i Österportskolans aula. Andra teman under eftermiddagen är Språk och språkutveckling i Norreportskolans matsal kl 14.00 och Framtidens näringsliv med start kl 15.00 i Knutssalen på Gamla Rådhuset.

Kvällstemat i år blir Skåningar eller svenskar? i Österportskolans aula med start kl 19.00. Här medverkar språk-, litteratur- och arkeologiforskare. Det blir också musikunderhållning av elever från Musikhögskolan i Malmö.

Även skolorna i Ystad får forskarbesök under Vetenskapens Dag. Här presenteras forskning bakom rubriker som När igelkotten sticker, Insekter talar kemiska och Datateknik i samhället.

- Liksom tidigare år distribueras programmen till alla hushållen i Ystad och det är vår förhoppning att dagen ska bli lika välbesökt och populär som tidigare år, säger Lars-Åke Ståhl som är samordnare för Vetenskapens Dag i Ystad kommun.

Alla föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten.

Välkomna

Lunds universitet och Ystads kommun.

___________________________________

Vetenskapens Vecka i Skåne 24-28 november

Lunds universitet bjuder på drygt 100 olika aktiviteter i Skåne under Vetenskapens Vecka 24-28 november. Utöver Ystad får också kommunerna i Landskrona, Hässleholm och Ängelholm var sin Vetenskapens Dag i vecka 48. Dessutom medverkar forskare vid Lunds universitet i ett nationellt program förlagt till Linköping. Det blir också en hel del aktiviteter i Lund/Malmö under veckan.

Program för de olika aktiviteterna under veckan kan beställas från Informationsenheten vid Lunds univesitet, tel 046/2227010 eller 2227012, fax 046/2224711. Programmen finns också tillgängliga via intenet i http://www.lu.se/info/vetvecka.
Riksprogrammet: www.frn.se/popvet.html.
Ystadprogrammet kan beställas per tel 0411/77109 men kommer också att vara utlagt på bibliotek, turistbyrå och museer.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-11-20