Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               1998-12-07

Solveig.Stahl@info.lu.se

Symposium om Östeuropaforskning i Lund

Tisdagen den 8 december ordnar Nätverket för östeuropaforskning vid Lunds universitet ett symposium om den aktuella utvecklingen inom ett antal olika områden i Öst- och Centraleuropa och forna Sovjetunionen.
Nätverket har varit igång i två år nu och engagerar dryga 20-talet forskare, främst samhällsvetare och humanister.
Förmiddagen ägnas åt en presentation av en just utkommen bok- Collective Identities in an Era of Transformations. Analysing developments in East and Central Europe and the former Sovjet union. Den ges ut av de tre lundaforskarna Klas-Göran Karlsson, historiker, Bo Petersson, statsvetare och Barbara Törnquist-Plewa, språkvetare. Klas-Göran Karlsson skriver om hur man använder historien för att bygga upp ny identitet i de länder som för inte så länge sedan utgjorde sovjetimperiet. Lika väl som kommunistledarna använde sig av historien för att skapa goda sovjetmedborgare har 90-talets historieskrivare använt historien för att höja samhällsmoralen. Men nu ges kommuniststyret en annan tolkning och istället lyfter man fram etniska och nationalistiska intressen. Bo Petersson studerar hur ryska politiker ser på sig själva och deras egen roll under samhällsutvecklingen under 90-talet.
- De flesta beklagar att att Sovjetunionen upplöstes och väldigt få anser att det råder demokrati i Ryssland i dag. Bitterheten mot väst är stor - man anser att västmakterna inte har infriat löften om ekonomisk hjälp och stöd.
Bo Petersson berättar att i vissa delar av landet lever människor i stor misär. Många offentligt anställda får inte ut sina löner och mycket talar för att den kommande vintern blir svår.

Symposiet äger rum på Eden, sal 233 med börjanö kl 9.00 Vidare information av Bo Petersson, tel 046/222 0343.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-12-07