Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               98-12-14

Solveig.Stahl@info.lu.se

Nobelpristagare i fysik till Lund


Två av årets tre nobelpristagare i fysik kommer till Lund onsdagen 16 december.I arrangemang av Fysiska Föreningen framträder professor Horst Strömer, Columbia University och Bell Laboratories, och professor Robert B. Laughlin, Stanford University, i Kårhuset kl 12.25 - 14.15. Horst Strömer talar om "Fractional electrons and other tales from Flatland" och Robert Laughlin om "The Implications of the Fractional Quantum Hall Discovery". Efter föreläsningarna blir det eftersits med förfriskningar.
Laughlin, Strömer och Daniel C. Tsui belönas för upptäkten att elektroner i samverkan i starka magnetfält bildar en ny form av "partiklar" med en laddning som är bråkdelar av elektronens laddning.
Medierna är givietvis välkomna att bevaka besöket.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-12-14