Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               16 december 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Nya utbildningskatalogen är här!


Lunds universitets utbildningskatalog "Att studera vid Lunds universitet 1999/2000" har nu kommit från trycket. Årets katalog har fått en ny utformning, anpassad till universitetets grafiska profil som lanserades i oktober.
Katalogen presenterar samtliga ämnen och utbildningsprogram som finns vid universitetet, samt behörigheterna för dessa. Katalogen ger även information om annat som kan vara bra att veta för blivande studenter, t ex utlandsstudier, bostäder, studentliv och ekonomi. Lärare och studenter ger därtill personliga reflexioner över sina respektive ämnesområden.

Sista anmälningsdag för de flesta kurser och utbildningsprogram hösten 1999 är den 15 april. Anmälningskatalog till kurser utkommer i början av mars.

Utbildningskatalogen finns att hämta på följande ställen i Lund:
* Studentinfo, AF-huset
* Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1
* LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E
* Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan

Utbildningskatalogen kan också beställas på tel 020-91 91 91 eller via Internet på adress: http://www.lu.se/stu/studinfo/bestalln.htm
Hela katalogen finns dessutom utlagd på Internet i både pdf- och html-format: Adressen är: http://www.lu.se/stu/studinfo/kataloger.htmPressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-12-16