Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Maria Lindh Nihlen, 046-222 95 24,               17 december 1998

Maria.Lindh_Nihlen@info.lu.se

Universitetet satsar på turismutbildning

Den svenska turistnäringen behöver välutbildade medarbetare och för att tillgodose det behovet startar Lunds universitet dels ett treårigt program för turism-, hotell- och restaurationsutbildning på 120 poäng, dels planeras en mastersutbildning på ytterligare 40 poäng. Utbildningarna förläggs till Helsingborg och startar hösten år 2000.

Det är institutionerna för kulturgeografi, etnologi, sociologi, miljö och energisystem och företagsekonomi som står för ämneskompetensen tillsammans med en del institutioner på Kemicentrum.
Universitetslektor Magnus Jirström på kulturgeografen är universitetets representant i den arbetsgrupp som nu lägger upp detaljerna för programmet. Han berättar att man gjort noggranna behovsundersökningar inför planeringen och beslutet om den nya utbildningen. I Sverige finns det flera utbildningar i turism och även restaurangutbildningar, men ingen som kombinerar de tre områdena turism, hotellmanagement och restauration.
I arbetsgruppen ingår också projektledare Torsten Persson från Helsingborgs stad som stöttar planeringen av utbildningen ekonomiskt och Leif Holmström, utbildningsansvarig på Sveriges Hotell och Restaurangföretagare, SHR, som bidrar med rådgivning.
Etnologiska institutionen med professor Orvar Löfgren har lagt grunden för det samarbete som turismprogrammet ska ha med Handelshögskolan i Köpenhamn där man idag bedriver utbildning inom turism. Det är för övrigt tänkt att utbildningen i Helsingborg ska ta emot en del danska studenter och det planeras också för danska lärares medverkan.
Den nya utbildningen ska ta in 75 studenter om året och det första året (40 poäng) är gemensamt för alla med studier i turismkunskap, turismekonomi och kostvetenskap. Under andra och tredje året specialiserar man sig inom något av de tre områdena. Programmet vänder sig till blivande chefer inom turist- och restaurangnäringen och utbildningen ska vara praktik- och branschorienterad, internationellt orienterad med betoning på Europa, ämnesövgergripande och nyskapande. Ett regionalt fokus med Skåne och Själland som pedagogisk spelplan för studenterna blir ett viktigt inslag.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-12-17