Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               1998-12-18

Solveig.Stahl@info.lu.se

Psykoterapiutbildning läggs ned

Psykoterapiutbildningen vid medicinska fakulteten läggs ned. Istället ska fakulteten kontakta sjukvårdshuvudmännen och diskutera förutsättningarna att driva utbildningen som uppdragsutbildning. Men de studenter som har börjat på utbildningen ska få möjlighet att slutföra den. Det beslöt Lunds universitets styrelse vid sitt möte på fredagen.

Nedläggningen av psykoterapiutbildningen är enligt Medicinska fakulteten den enda rimliga riktade sparåtgärden inom grundutbildningen. Att dra ner resurserna ytterligare till de andra utbildningarna - läkare, sjukgymnast och logoped- är inte möjligt utan att kvaliteten försämras avsevärt. Läkarutbildningen har t ex förlorat utbildningsplatser och genomgått en kraftig resursminskning som slår igenom fullt ut under 1999.

Psykoterapiutbildningen är en påbyggnadsutbildning på 60 poäng som leder fram till psykoterapeutexamen och legitimation. Förutom i Lund ges den på 14 andra platser, vissa i landstingsregi och några privata. Antalet sökande har minskat - i Lund är det knappt tre sökande till var och en av de 16 utbildningsplatserna. Arbetsmarknaden bedöms vara osäker till följd av förändringarna inom vården.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-12-18