Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Blomqvist, 046-22279 56,               981215

Goran.Blomqvist@hist.lu.se

Ny utställning i Lunds universitetsmuseum

Ett liv bland kromosomer
Tisdagen den 15 december öppnas i Lunds universitetsmuseum en utställning om genetikern Albert Levan. Kromosomforskningen i Lund har starka traditioner, och Levan förnyade kunskapen om de mänskliga kromosomernas struktur och funktion. Tillsammans med en amerikansk gästforskare, Joe Hin Tjio, kunde han 1956 påvisa att människans kromosomtal var 46, inte 48 som man dittills hade menat. Detta är ett av de viktigaste kunskapsgenombrotten i Lunds universitetets nutida historia.

Kromosomerna bestämmer de mänskliga arvsanlagen. Levans fortsatta undersökningar ökade insikterna om att kromosomförändringar hör nära samman med uppkomsten av cancer, processen som innebär att en normal cell omvandlas till en cancercell. Problemställningarna har visat sig vara mycket fruktbara. Hans elever och kolleger fortsätter inom såväl den naturvetenskapliga som den medicinska fakulteten, med ämnet klinisk genetik som förbindelse.

Också Levans undersökningar av växternas kromosomer är högintressanta, både som grundforskning och i tillämpningarna. Hans s.k. Alliumtest har visast sig vara en säker metod att demonstrera hur kemiska ämnen och miljögifter påverkar arvsanlagen i lökrötter. Metoden användes för att visa vilka effekter giftdumpningen i Teckomatorp kunde få på växtligheten.

Den nya utställningen berättar om Levans forskning, liksom om hans stora fritidsintresse, musiken, där cellon var ett lika kärt instrument som mikroskopet i laboratoriet.

Ingång via Kulturens huvudentré (Vita Huset). Öppettiderna är desamma som Kulturens.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-12-22