Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               98-01-19

Petra.Francke@info.lu.se

Nya utbildningskatalogen här!


1998/99 års upplaga av Lunds universitets utbildningskatalog (ULU) har nu kommit från trycket. Katalogen presenterar de ämnen och utbildningsprogram som finns vid universitetet, samt behörigheterna för dessa. Katalogen innehåller även diverse informationstexter om utlandsstudier, Studentservice, bostad och ekonomi mm. Lärare
och studenter ger därtill personliga reflektioner över sina respektive ämnesområden. Liksom tidigare står Andrzej Ploski för de finurliga illustrationerna, som i år har temat Möten.

Den tryckta versionen av ULU beställs genom på telefon 020-91 91 91 eller via Studerandeenhetens hemsida på Internet: http://www.lu.se/stu/studinfo/bestalln.htm
Katalogen kan också hittas på nätet på adressen: http://www.lu.se/stu/studinfo/ulu98/

Större sändningar skickas automatiskt till gymnasieskolor, komvux, arbetsförmedlingar och regementen i de sju sydligaste länen. Personer bosatta i Lund kan hämta katalogen på Studentservice-Studievägledningen, Gamla Kirurgen, Sandgatan 3.

Utbildningskatalogen på nätet:
http://www.lu.se/stu/studinfo/ulu98/

Beställ den tryckta katalogen:
http://www.lu.se/stu/studinfo/bestalln.htm


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-01-20;