Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,               1998-01-22

Christer.Hjort@info.lu.se

Lunds universitet firar 330 år
Carl Tham medverkar vid jubiléet

Utbildningsminister Carl Tham kommer till Lund på Carl-dagen onsdagen den 28 januari, som också är årsdagen av universitetets invigning för 330 år sedan. Utbildningsministern deltar i ett offentligt samtal om universitetets framtid i aulan och inviger en permanent Christo-samling på Skissernas museum.


För 330 år sedan, den 28 januari 1668, invigdes Academia Carolina. Detta uppmärksammas med flera olika program, som visar på bredden och mångfalden i universitetets verksamhet idag.

Nytt Livsmedelscentrum
Mitt på dagen invigs Livsmedelscentrum Lund av landshövding Bengt Holgersson vid en ceremoni i Livsmedelshallen på Kemicentrum. Företrädare för de tre institutioner som tagit initiativ till det nya Livsmedelscentrum medverkar. Det är Lunds universitets rektor Boel Flodgren, Sveriges Lantbruksuniversitets rektor Thomas Rosswall och Ideon Agro Foods ordförande, LTH-rektorn Thomas Johannesson. På invigningen följer sex miniseminarier för inbjudna från industri och forskning.

Kreativa Sverige
Mot nya svenska modeller! är rubriken för en diskussion under eftermiddagen. Det är ekonomen Lennart Ohlsson, Företagarnas Riksorganisation och författare till boken "Kreativa Sverige", som utvecklar sina idéer om ny politik för kunskapssamhället. Han ställs mot väggen av Jarl Gustafsson, VD för Jirotex AB, LTH-professorn Jan-Erik Ståhl och Sven-Thore Holm, VD för Teknopol.
Debatten, som äger rum på Kulturen, inleds av rektor Boel Flodgren och arrangeras av Företagarna i Skåne i samarbete med Lunds universitet och Teknopol AB.

Donation av Christo-skisser
En av höjdpunkterna under jubileumsdagen blir Carl Thams invigning av två permanenta Christo-rum på Skissernas museum. Den välbesökta Christoutställningen på museet i höstas följdes av en donation med sju färglitografier från Torsten Lilja Art Fund Foundation. Donationen har nu utökats med en deposition av åtta originalverk av Christo. Vid invigningen deltar också rektor Boel Flodgren och direktör Torsten Lilja.

Vem behöver universitetet?
Jubileumsdagen avslutas med ett offentligt samtal i universitetets aula
kl 16-18 kring universitetets framtid och framtidens universitet under rubriken "Vem behöver universitetet?".
De som medverkar och presenterar sina visioner är rektor Boel Flodgren, idéhistorikern och bitr professorn Svante Nordin, sociologen och Köpenhamnsprofessorn Margareta Bertilsson, förre Göteborgsrektorn professor Jan S. Nilsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kathrin Österlund, ordförande i Lunds Universitets Studentkårer samt utbildningsminister Carl Tham.
Publiken kommer ha möjlighet att ställa frågor och sedan följer en öppen reception i Pelarsalen.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-01-22;