Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               980130

Solveig.Stahl@info.lu.se

Samhällsvetarnas nya hedersdoktorer

Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund har utsett två nya hedersdoktorer. De är Arthur Stonehill, ekonom, och Richard Easterlin, befolkningsforskare.


Arthur Stonehill har under många år varit professor i International Business and Finance vid Oregan State University och han är en av världens ledande profiler inom ämnet. Sedan 1992 är han verksam vid University of Hawai på Manoa. Arthur Stonehill har ända sedan början av 1980-talet varit en flitigt anlitad föreläsare och handledare vid nordiska universitet och högskolor och han har länge haft en stark koppling till Lunds universitet. Han har bl a tagit initiativ till ett stort internationellt forskningsprojekt där Ekonomihögskolan i Lund deltar. Han är känd för många ekonomstudenter i Lund också genom sin lärobok om det internationella företagets finansiering, som är världens mest sålda lärobok i ämnet. Den har en given plats på kurslistan i International Finance vid Ekonomihögskolan.
Richard Easterlin, professor vid University of Southern California, är en av de tongivande forskarna inom befolkningsekonomi. Han är kanske mest känd för sin forskning om de ekonomiska effekterna av långa vågor i befolkningen, den sk "Easterlineffekten". Han har också gett viktiga bidrag till förståelsen av sambandet mellan befolkning och ekonomi i tredje världen. Den befolkningsekonomiska forskningen vid Lunds universitet har haft Richard Easterlin som inspirationskälla och han har deltagit i symposier och gett kurser i Lund vid flera tillfällen.

Doktorspromotionen vid Lunds universitet äger rum fredagen den 29 maj.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-01-30;