Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               98-02-03

Solveig.Stahl@info.lu.se

Översättare, tandläkare och språkprofessor
blir humanisternas nya hedersdoktorer i Lund


Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett tre nya hedersdoktorer:
en svensk översättare, Jan Stolpe, en dansk tandläkare och arkeolog, Verner Alexandersen, och en rysk språkprofessor, Muchadin Kumachov.


Jan Stolpesom är bosatt i Stockholm avlade en licenciatexamen i grekiska i Göteborg 1966. Hans verksamhet därefter som översättare och introduktör av skönlitterär, filosofisk, idéhistorisk och historisk litteratur har anknutit till hans forskarbakgrund. Han har bl a översatt dramer av Euripides och nio av Platons dialoger. Hans översättningar har dock främst varit från franska. Därigenom har många svenska historiker och idéhistoriker fått tillgång till en rad klassiska verk, bl a Montaignes essäer, Voltaire, Diderot, Barthes, Foucault och Bordieu. Han har även översatt från engelska, danska och polska. Han har haft kontakt och samarbete med flera forskare vid humanistiska fakulteten i Lund. Men motiveringen för hedersdoktoratet är framförallt Stolpes unika insats för de stora och viktiga texterna.

Verner Alexandersen, Ballerup, arbetar deltid vid Tandläkarhögskolan i Köpenhamn. Han är både tandläkare och antropolog och han har under många år samarbetat med forskare och lärare i arkeologi och historisk osteologi vid institutionen för arkeologi i Lund. Han har bl a deltagit i Skateholmsprojektet och analyserat tänder och käkar hos ett stort antal gravlagda personer från den yngre stenåldern. Åren 1986-96 har han deltagit i det Sörsamiska projektet där han bl a arbetat med att söka skilja samer från nordbor med hjälp av odontologiska metoder. Han är också engagerad i projektet Medeltidens människor som startades 1997 där han undersöker etnicitet, kostvanor, näringsbrist, bitskador m m.
Alexandersen har flera gånger medverkat vid lundainstitutionens kurser i historisk osteologi.

Professor Muchadin Kumachov är ledamot av Ryska Vetenskapsakademien och leder avdelningen för etnolingvistik och jämförande språkvetenskap vid Institutet för språkvetenskap i Moskva. Han är en av de främsta specialisterna på norvästkaukasiska språk, särskilt tjerkessiska som är hans modersmål. Han har under hela 90-talet haft kontakter med institutionen för lingvistik vid Lunds universitet där han har varit gästforskare tre-fyra månader varje år och deltar i två forskningsprojekt tillsammans med institutionens forskare.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-02-03;