Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,               980205

Christer.Hjort@info.lu.se

Boel Flodgren vinnare i omröstning om
rektorsposten vid Lunds universitet


Valförsamlingen för rektorsvalet vid Lunds universitet har efter omröstning beslutat att föreslå professor Boel Flodgren till fortsatt innehavare av uppdraget som rektor för Lunds universitet från och
med 1 juli.
Vid omröstningen erhöll universitetets nuvarande rektor, professor Boel Flodgren 46 röster och motkandidaten professor Olof Arwidi 33 röster.
Valförsamlingens förslag går nu vidare till universitetets styrelse, som tar ställning vid sitt sammanträde den 27 februari. Styrelsens förslag till rektor lämnas sedan till regeringen, som utser rektor.
Prorektor utses av universitetsstyrelsen. Valförsamlingen planerar att den 23 februari ta ställning till innehavare av prorektorsuppdraget.
En valberedning utsågs vid sammanträdet den 5 februari. I valberedningen ingår följande:
Bengt Hansson (LTH), Ingvar Otterlund (MN), Lennart Svensson (J och S), Olle Lindvall (M), Lars Edgren (HT och K), Per Osbeck (SACO), Sonja Bengtsson (TCO/SEKO) samt från studentkårerna Mattias Olsson, Marie Hörstedt och Kathrin Österlund. Till sammankallande i valberedningen utsågs Mattias Olsson.

- Jag är tacksam för att valförsamlingens majoritet visat mig förtroende, säger rektor Boel Flodgren i en kommentar.
- Jag vill dock betona att rektorsfrågan inte är avgjord i och med dagens omröstning. Förslaget går vidare till Lunds universitets styrelse och därefter till regeringen. Jag har stor respekt för den processen.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-02-06