Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               980211

Petra.Francke@info.lu.se

Sommarkurskatalogen här


I sommar ger Lunds universitet 15 sommarkurser. Nya bland dem är Orientering i etik för ingenjörer 3 p, Kultur och samhällsliv i Estland 10 p, och Att öka motivation och engagemang i skolsituationen 5 p.
Övriga kurser är Modern arabisk litteratur 5 p, Mellanösternkunskap 10 p, Objektorienterad konstruktion av interaktiva system med C 10 p, Planerad kommunikation 10 p, Interkulturell kommunikation 10 p, Regional specialisering i socialantropologi: Nordamerika 5 p, Regional specialisering inom socialantropologi: Latinamerika 5 p, Universums hemligheter 5 p, Faunistik 5 p, Floristik 5 p, Orienteringskurs i geovetenskap 10 p samt Strålning och radioaktiva ämnen i människans livsmiljö 5 p.
Sommarkurskatalogen (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E; Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan samt i Malmö hos studievägledaren vid Lärarhögskolan, Munkhättegatan 3. Den finns också i en nätversion på adressen http://www.lu.se/stu/studinfo/aks98/
Katalogen kan också beställas på tel 020-91 91 91 eller via Internet http://www.lu.se/stu/studinfo/bestalln.htm/
2 mars är sista anmälningsdag till sommarkurserna.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-02-11