Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               1998-02-17

Solveig.Stahl@info.lu.se

Kromosomavvikelser vid godartade knutor i brösten

Även vid godartade bröstförändringar förekommer det ibland kromosomavvikelser i cellerna. I många fall liknar avvikelserna dem som har identifierats vid bröstcancer. Det visar lundaforskaren Catarina Lundin i en avhandling i klinisk genetik. Men ännu vet man inte om kromosomavvikelsen innebär en ökad risk att en godartad förändring utvecklas till bröstcancer.


Godartade knutor och andra förändringar i bröstvävnad är vanligt hos kvinnor i fertil ålder. Ofta går de tillbaka när kvinnan kommer i klimakteriet. De vanligaste typerna är sk fibrocystiska förändringar. De kan kännas som knöligheter i brösten - och är mer eller mindre tydliga beroende på vilken fas i menstruationscykeln som kvinnan är. En annan typ av godartade förändringar är sk fibroadenom.

Kromosomavvikelser vid godartade bröstförändringar är ett nytt forskningsområde. Före Catarina Lundins studier fanns det bara 18 fall beskrivna i litteraturen. Hon har undersökt vävnadsprover från 230 kvinnor. I ca 10 procent av proven fann hon kromosomavvikelser som i många fall liknade de avvikelser som har beskrivits vid bröstcancer.

- Det var ett överraskande fynd och vi vet ännu inte hur vi ska tolka det, säger hon. En möjlighet är att det kan vara ett förstadium till en bröstcancersjukdom eller en riskfaktor.
Men det innebär inte att en sådan förändring måste utvecklas till en cancer - eller att en bröstcancer måste föregås av godartade förändringar.

Forskningen kommer tills vidare att inriktas på att studera kromosomavvikelser hos kvinnor där det finns ärftlig bröstcancer i familj och släkt. En del av kvinnorna väljer nämligen att operera bort brösten för att förebygga cancersjukdomen. En fråga som forskarna vill ha svar på är om det finns godartade förändringar och kromosomavvikelser i bröstvävnaden hos dessa kvinnor.
________________________________________________________________________________
Katarina Lundin disputerar fredagen den 20 februari

I databasen Lund University Dissertation Abstracts (http://www.ub.lu.se/cgi-bin/list_diss.pl) finns ytterligare uppgifter om avhandlingen, bl a en populärvetenskaplig sammanfattning. Samtliga doktorsavhandlingar vid Lunds universitet spikas numera elektroniskt och samlas i denna databas.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-02-18