Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Maria Lindh Nihlen, 046-222 95 24,               1998.02.24

Maria.Lindh_Nihlen@info.lu.se

Vetenskapliga tidskrifter elektroniskt tillgängliga

Ett avtal med förlaget Academic Press ger 10.000 forskare och 50.000 studenter i Danmark och Sverige elektronisk tillgång till förlagets 170 tidskrifter i fulltext. Det är Danmarks Tekniske Videncenter i Lyngby, Lunds universitetsbibliotek, Stadsbiblioteket i Århus och Ålborg Universitetsbibliotek som tillsammans slutit ett konsortieavtal med förlaget.

I Lund blir tidskrifterna tillgängliga via Lunds universitetsbiblioteks, LUBs, websidor och LUB fungerar också som kontaktlänk mellan förlaget och deras prenumeranter i Lund.
Academic Press är det förlag som tydligast och mest systematiskt arbetar
för en övergång från tryck till elektronik. Priset på de elektroniska tidskrifterna baseras på de tidigare prenumerationspriserna och LUB bibehåller sin prenumerationsvolym (i pengar) i ytterligare två år. Den som vill behålla sitt tryckta exemplar kan få det till ett reducerat pris.
Användningen av de elektroniska artiklarna blir helt fri inom konsortiet. Detta innebär exempelvis att artiklar fritt kan inkluderas i kurskompendier och annat undervisningsmaterial. Urval och sammanställningar av artiklar kan läggas upp som lokala internetresurser för kurser och projekt. Ytterligare en service är att tidskrifterna nu är tillgängliga dygnet runt.
Att Lunds UB på detta sätt samarbetar med danska bibliotek och i första hand Danmarks Tekniske Videncenter, är en följd av det gemensamma arbetet med Öresundsuniversitetet.

Göran Gellerstam UB, tel 046-2229203


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-02-25