Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
, ,              

Livshotande infektionstillstånd
förklaras av forskargrupp i Lund

En infektionssjukdom kan ibland få ett dramatiskt förlopp. Febern stiger, blodtrycket faller snabbt och det uppstår inre blödningar. Den sjuke har drabbats av septisk chock som i svåra fall kan leda till döden inom några timmar. Nu har en forskargrupp i Lund under ledning av professor Lars Björck identifierat molekylära mekanismer som leder till detta tillstånd. Gruppens arbete publiceras i det nummer av den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine som kommer ut i dagarna.
Lars Björck är professor vid institutionen för cell - och molekylärbiologi vid Lunds universitet. Han och hans medarbetare har specialiserat sig på forskning om samspelet mellan mikroorganismer, framförallt sjukdomsframkallande bakterier, och deras värdar.

- Vi arbetar med något som kallas kontakt-fassystemet, berättar han. Det är ett mycket komplext system och består av olika mänskliga blodproteiner som samverkar med varandra och med proteiner på bakteriernas yta. För att systemet ska aktiveras fullt ut krävs att fyra olika proteinkomponenter binder till bakterieytan.

När kontakt-fas-systemet aktiveras så utspelas följande molekylära drama: utsöndringen av hormonet bradykinin ökar kraftigt. Bradykinin är en av de mest kraftfulla biologiska substanserna man känner till och det leder bland annat till blodtrycksfall, feber, smärta och ödem.

En annan livshotande effekt är att blodkoagulationen hämmas. Det sker genom att blodproteinet fibrinogen och två koagulationsfaktorer som ingår i kontakt-fas-systemet, binder in till bakterien och därmed förbrukas. Härigenom förhindras den normala blodkoagulationen och svåra inre blödningar kan uppstå.

Varför får bakterieinfektioner ibland ett så stormande förlopp.?

- Vissa stammar av E-coli-bakterier, salmonella-bakterier och grupp A streptokocker har på sin yta hårliknande proteiner. Hos E-colibakterierna kallas de curli. Det är curli som gör att bakterierna kan binda till proteinerna som ingår i kontakt-fas-systemet och aktivera systemet, förklarar Lars Björck.

I bland annat Skåne och Halland har flera barn insjuknat i svåra infektioner, ofta med njursvikt. Infektionerna har orsakats av E-colibakterier av en typ som ofta är försedda med curli på ytan.

Lars Björck och hans medarbetare har också kartlagt mekanismerna hos så kallade mördarbakterier. Det är grupp A-streptokocker som också har proteinfibrer på ytan
- M-proteiner - vilka binder och sätter igång kontakt-fas-systemet.

- Ett livshotande tillstånd som orsakas av dessa grupp A-streptokocker kan utvecklas ännu fortare. Det kan vara fråga om några timmar mellan insjuknande och död. Det beror på att grupp A-streptokocker också bildar ett enzym som kan frisätta bradykinin. Det blir då en massiv ökning av bradykinin i blodet och det kan förklara varför förloppet kan bli så extremt snabbt, säger Lars Björck.

Infektioner som ger septisk chock är ett stort och svårt medicinskt problem eftersom det inte finns något motmedel. Bara vid Lunds Universitetssjukhus vårdas årligen ca 100 patienter med denna diagnos.

Lundaforskarnas arbete har visat nya angreppspunkter som kan utnyttjas för att ta fram specifika läkemedel. Lars Björck berättar att det redan pågår studier där man prövar att hämma frisättningen av bradykinin och att häva bakteriernas förbrukning av koagulationsfaktorer.

Lundagruppen samarbetar med kollegor vid andra lärosäten i det här projektet. En grupp vid universitetet i Mainz deltar, bl a gästforskaren Heiko Herwald. Han har arbetat i Lund i tre år och är en drivande kraft i projektet. Även koagulationsexperten professor Björn Dahlbäck i Malmö och bakteriegenetikern Mikael Rehn på Karolinska Institutet är med i gruppen.
--------------------------------------------------------------------------------

Professor Lars Björck träffas på tel 046/222 44 92Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-03-05