Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
, ,              

Fredagen den 13/3 är det dags för professorsinstallation i universitetets aula kl 16.00.


Innan den gemensamma installationen äger rum är det installationsföreläsningar i universitetsbyggnaden enligt följande:

Ingalill Rahm Hallberg "Ett bra liv trots sjukdom", kl 14.00 i sal 213.

Reinhard Fässler "How to make and how to use animal models to study human diseases", kl 14.30 i sal 213.

Eva Hamberg "Migration och religiös förändring", kl 15.00 i sal 213.

Torben Andersen "Nya vägar till stjärnorna - några nya stora teleskopprojekt" kl 14.30 i sal 216.

Christer Löfstedt "Insekternas kemiska språk" kl 15.00 i sal 216.

Jiren Yuan "Electronic circuits and systems today and tomorrow", kl 14.30 i
sal 217.

Claes Wohlin "Från programmering till programvaruutveckling",
kl 15.00 i sal 217.

Claes Fahlander "Atomkärnor sedda inifrån", kl 16.00 i aulan.

För ytterligare information: Karin Dahlgren 046-2227006.
Program finns att beställa på informationsenheten 046-2227010/27012.
http://www.lu.se/info/profinst/9803/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-03-12