Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               20 mars 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Anmälningsblankett till kurser nu även på nätet


Förutom i anmälningskatalogen finns anmälningsblanketten till kurser vid Lunds universitet nu också på Internet på adressen http://www.lu.se/stu/studinfo/akh98/

Nätblanketten kan fyllas i på skärmen för att sedan skrivas ut på egen skrivare. Än så länge måste anmälan dock skickas in till universitetet med traditionell post. Det återstår nämligen en del säkerhetsproblem att lösa innan det går att skicka in uppgifterna direkt över nätet. Problemen gäller inte främst namnunderskrifter och äkthetsfrågor, utan snarare hur man ska kunna gardera sig mot ovälkomna intrång i antagningsdatabasen från hackers.

Eftersom själva anmälningskatalogen också finns utlagd på nätet innebär nätblanketten att man inte längre behöver ha en tryckt anmälningskatalog för att anmäla sig till kurser. Detta är en stor fördel bl a för sökande som befinner sig i utlandet.

Sista anmälningsdag till kurser med start hösten 1998 är den 15 april.

Anmälningskatalogen/blanketten på nätet: http://www.lu.se/stu/studinfo/akh98/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-03-20