Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               23 mars 1998

Solveig.Stahl@info.lu.se

Valförsamlingen föreslog Arne Ardeberg
som ny prorektor vid Lunds universitet


Valförsamlingen vid Lunds universitet beslöt vid sitt möte på måndagen att föreslå professor Arne Ardeberg som ny prorektor vid Lunds universitet. Beslutet fattades efter omröstning där Arne Ardeberg fick 40 röster och studenternas kandidat professor Klas Malmqvist fick 39 röster. Elva ledamöter av valförsamlingen var frånvarande.

Valförsamlingens förslag läggs nu fram för universitetsstyrelsen som utser prorektor. Styrelsen sammanträder nästa gång den 20 april.

Arne Ardeberg är född 1940 och blev professor i astronomi vid Lunds universitet 1979. Sedan 1995 är han dekanus för den matematisk- naturvetenskapliga fakulteten.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-03-23