Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               98-03-31

Solveig.Stahl@info.lu.se

Humanistdagarna i Lund:
"Europeiska landskap"

Årets Humanistdagar i Lund arrangeras fredagen den 17 och lördagen den 18 april. Temat är Europeiska landskap.. I år är det historisk-filosofiska sektionen vid humanistiska fakulteten som ansvarar för programmet. Och programmet är digert: ett hundratal föreläsningar och därtill kommer demonstrationer och paneldebatter.

- Ett tema som ligger i tiden, säger Inger Ahlstedt-Yrlid, historisk-filosofiska sektionens prodekanus. Med rubriken inbjuder vi till reflexioner kring såväl det yttre som inre europeiska landskapet. Vi hoppas på samma entusiasm och intresse från allmänheten som institutionerna visar genom sitt digra program.
- Europaidén är dagsaktuell men den har också en lång historia, fortsätter Inger Ahlstedt-Yrlid. Den bottnar i arvet från Grekland och Rom, lever vidare med den romerska kyrkans utbredning, dramatiseras under Napoleonkrigen och i vårt sekels försök till kontinentens kollektiva självmord. Institutioner och tankeströmningar som upplysningsprojektet, ekonomiska och tekniska nätverk har hållit ihop och fortsätter att forma Europa, vars karta ständigt har ritats om. Idag kanske Europa inte fångas bäst inom de nationella gränserna utan hellre kan beskrivas som ett antal regioners samspel.
Humanistdagarna pågår under fredagen och lördagen den 17 och 18 april och båda dagarna bjuder på ett fullmatat program med massor av intressanta föreläsningar. Här berättas om landskap från olika platser och epoker och i olika tolkningar: det intellektuella landskapet, det broderade landskapet, litografiska landskap, Elin Wägners småländska landskap, melankolins landskap,
herdediktens landskap och mycket mer. Orvar Löfgren på etnologiska institutionen talar i sin föreläsning om turismen och drömmarna om sydeuropa under rubriken "Sol, sand och synd?". På filosofiska institutionen ställer Roland Martinsson frågan om vetenskapen är en europeisk produkt. Lena Lundgren på klassiska institutionen berättar om romersk trädgårdskonst. På litteraturvetenskapliga institutionen ordnas också en paneldiskussion kring temat Europa. En kultur-politisk önskedröm?

På fredagskvällen bjuds på en föreställning om Europeiska landskap på Skissernas museum för kvällen omdöpt till "Café Merz". Här blir det Ursonat av Kurt Schwitters och reflexioner av lundadoktorander.

På lördagseftermiddagen är det traditionell avslutning av Humanistdagarna i universitetets aula med utdelning av Rausingpriset och en föreläsning av pristagaren. Årets Rausingpris går till Eva Österberg, professor i historia vid Lunds universitet. Priskommittén säger i sin motivering att Eva Österberg får priset för ett medmänskligt engagerat författarskap om "folk förr". Hennes forskning som rör vanliga människor under medeltiden och den tidigmoderna perioden förenar de långa perspektiven med närhet till enskilda livsöden. Metodisk nyorientering och stilkonst känner tecknar hennes produktion. Hon har bl a skrivit Crime and social control in medieval and early modern Swedish towns (1988), Folk förr (1995) och Jämmerdal och fröjdesal (1996). Rausingpriset delas ut vartannat år ut till en forskare vid Lunds universitets humanistiska fakultet och detta sk forskarpris är på 40.000 kronor. Vartannat år går priset till en kulturpersonlighet som inbjuds att föreläsa vid Humanistdagarna. Detta kallas då humanistpriset och är på 10.000 kronor. Rausingpriset delades ut första gången 1985 och då var pristagaren professor Carl Fehrman.
Eva Österbergs Rausingföreläsning har rubriken Från lag till blomma - landskapen som projekt och identiternas mångfald.

____________________________________________________________
Humanistprogrammet finns att hämta i universitetets huvudbyggnad, AF, turistbyråerna och på bilioteken i Lund och Malmö. Det kan också beställas genom Informationsenheten på Lunds universitet, tel 046-2227010 eller 2227012, fax 046-2224711. Skolklasser som vill besöka institutionerna bör helst ta kontakt i förväg och avtala tid. Institutionerna kan nås per telefon 046-222 00 00 (vx).

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-03-31