Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,              

Christer.Hjort@info.lu.se

Arne Ardeberg ny prorektor vid Lunds universitetLunds universitets styrelse har enhälligt beslutat att utse professor Arne Ardeberg till ny prorektor vid Lunds universitet från och med 1 juli i år.

Arne Ardeberg, som är född i Malmö 1940, blev 1981 professor i astronomi vid Lunds universitet. Sedan 1995 är han dekanus för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, ett uppdrag som han inom kort lämnar för att bli rektor Boel Flodgrens ställföreträdare.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-04-20