Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel, 046-222 94 58,               98-05-04

Goran.Frankel@info.lu.se

Biologer blev första pristagare
till nyinstiftat pedagogiskt pris


LUNA, Lunds Naturvetarkår, har instiftat ett pedagogiskt pris som för första gången utdelades på måndagen. Den förste pristagaren blev docent Sven-Olle Nielsen som undervisar inom den biologisk grundutbildningen. Ett hedersomnämnande gick dessutom till prefekten för institution för biologisk grundutbildning, professor Claes Wohlfart.


Priset, ett äpple, är ett vandringspris designad av helsingborgskonstnären Lars Otto Lindskog. I det får varje pristagare en inteckning, dessutom en miniatyr av priset att behålla. Den som får hedersomnämnande belönas med en måne designat av samme konstnär. I fortsättningen utdelas det pedagogiska priset varje termin. Man behöver inte alltid utdela hedersomnämnanden, men har valt att göra så denna gång.
- Utbildningsutskottet har arbetat med detta som ett led i att lyfta fram undervisningens betydelse och vikten av god pedagogik inom universitetet, berättar Eva Gunnarsson, kårordförande för LUNA.
För Sven-Olle Nielsen som är knuten till zoologiska institutionen är det andra gången har får ett pedagogiskt pris. När universitetet och Lunds studentkår instiftade var sitt pedagogiskt pris, var Sven-Olle Nielsen faktiskt den förste som fick studenternas pris 1986.
- På detta sätt kan vi visa vår uppskattning och uppmuntra bra lärare, säger Kajsa Paulsson, ordförande för biologernas studieråd.
- Genom dessa priser önskar LUNA sprida de goda exempel som finns inom fakulteten så att institutionerna kan dra nytta av varandras erfarenheter, säger Carl-Johan Svedin, utbildningsutskottets ordförande.

Motiveringen för årets pris lyder som följer:
"Sven-Olle Nielsen undervisar sedan många år tillbaka i evertebratmorfologi, vertebratmorfologi och histologi på zoologiska institutionen. Hans föreläsningar är både engagerande och givande, och
genom sin repititionsmetodik knyter han samman sitt ämne på ett mycket
överskådligt sätt. Med ett målande kroppsspråk illustrerar han t ex krabbors gång på ett oförglömligt sätt, och människans tretton hjärnnerver lär man sig genom en sång. På föreläsningarna presenteras såväl den aktuellaste forskningen som spännande kuriosa. Sven-Olle sätter alltid studenten i främsta rummet; han rättade t ex 60 tentor på två dagar för att studenterna skulle få tillfälle att läsa till en eventuell omtenta. Då det saknades lämplig litteratur i ämnena, skrev han själv två böcker som nu används på flera håll i landet.
Kort sagt: Sven-Olle är den bästa föreläsare vi haft!"

Hedersomnämnandet motiveras på följande sätt:
"Claes Wohlfart är en duktig och engagerad föreläsare. Han prövar hela tiden nya grepp och försöker förbättra sin grundkurs i biologi. Claes har också varit den drivande kraften bakom datorsatsningen vid biologiutbildningen, han har sett till att alla biologistuderande har en gedigen datorvana när de lämnar utbildningen. Claes är öppen och lätt att samarbeta med. Han är med överallt där det händer något och är öppen för nya ideer. Varje gång det skall tas beslut som rör studenterna är han mån om att studenterna har tillfälle att yttra sig. Han lyssnar på studenternas åsikter och respekterar deras rättigheter. Claes sätter studenten i centrum."

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-05-14