Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               4 juni 1998

Solveig.Stahl@info.lu.se

Uppslagsverk i medicinsk bildåtergivning ges ut från Lund

The Encyclopedia of Medical Imaging är titeln på den första encyklopedin som ges ut i ämnet medicinsk bildåtergivning. Det är också den första encyklopedin som ges vid Lunds universitet. Initiativtagare och huvudansvarig för det stora projektet är Holger Pettersson, professor i diagnostisk radiologi i Lund.Encyklopedin ingår i det stora NICER-projektet som också har Holger Pettersson som upphovsman. NICER är ett omfattande internationellt program för vidareutbildning av radiologer. Det startade år 90/91 och organiseras av Universitetssjukhuset i Lund i samarbete med företaget Nycomed Amersham. Idén är att förlägga kurserna till de delar av världen där resurserna är mindre och utbildningsbehoven större än i de rikare länderna.

- Det pågår en explosionsartad utveckling inom ämnet medicinsk bildåtergivning.
Jag tyckte det var dags att samla ihop dagens kunskap inom hela området och koncentrera det till en uppslagsbok. Det blir den första läroboken i riktigt kondenserad form, säger Holger Pettersson. Han har lyckats engagera hela fältet av internationellt ledande företrädare för ämnet att medverka som skribenter. NICER-projektet har blivit prestigefyllt och attraherar framstående forskare och föreläsare.
Totalt ska verket omfatta åtta delar som vart och ett täcker en specialitet inom det expansiva området Medical Imaging. Utgivningstakten är hög: en gång i halvåret kommer ett nytt band. Banden kommer först som tryckta böcker och senare som CD-rom.

- Vi har arbetat med projektet sedan 1994, berättar Holger Pettersson som själv är huvudredaktör för band två som handlar om anatomiska strukturer. Det första täcker området fysik och teknik.
- Vi riktar oss till sjukhus och bibliotek. På sikt ska vi få ut det även till enskilda radiologer. Det sker både via NICER-kurserna och vetenskapliga sällskap som kan ge det till sina medlemmar. Dessutom är verket förstås tillgängligt på marknaden.

Encyklopedin presenteras i Lund den 7 juni i samband med en kurs i geratrisk radiologi. Varje volym trycks i 6000 ex men Holger Pettersson planerar redan för nya upplagor av verket.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-06-04