Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel, 046-222 94 58,               98-05-25

Goran.Frankel@info.lu.se

Mjölksyra industriell råvara
med goda framtidsutsikter

Muskler i arbete bildar mjölksyra. Vi har vant oss att betrakta dena substans som en värdelös slaggprodukt. Få vet att mjölksyra har blivit en intressant bulkråvara som framställs i industriell skala. Det finns många användningsområden från förpackningsmaterial till läkemedel, men fortfarande är det kostsamt att producera mjölksyror. På Lunds Tekniska högskola har en ny processteknik utvecklats som kan bli effektivare och billigare. Det dröjer kanske inte så länge innan vi bär med oss de nyinköpta livsmedlen i en miljövänlig plastkasse baserad på mjölksyra.
- Världsproduktionen av mjölksyror ligger för närvarande någonstans mellan 40.000 och 60.000 ton. Det är inte mycket - även om den tiodubblades skulle det vara lätt att finna avsättningsmöjligheter för produkten, säger Jordi Planes vid avdelningen för teknisk mikrobiologi på Kemicentrum i Lund.
Planes disputerar inom kort på en doktorsavhandling där han beskriver den nya metoden. I urminnes tider har mjölksyrans egenskaper utnyttjats i livsmedelsframställning, t ex för att syra mjölk. Men den mjölksyra som Jordi Planes arbetar med är av en annan typ. Den skiljer sig också från den kroppsegna mjölksyran.
- De industriellt intressanta mjölksyrorna är bulkråvaror ur vilka kemisk industri kan framställa en rad ämnen, berättar Jordi Planes. I Sverige används mjölksyror av läkemedelsindustrin. Kirurger syr numera ofta med en sutur som kan lämnas kvar i kroppen efter ingreppet därför att den kommer att upplösas. Sådan sutur innehåller mjölksyra. Man kan också framställa proteser som inte bryts ner och som inte kommer att utsättas för avstötning; kroppen upplever den inte som en främmande substans. I kristallisk form kan mjölksyra också användas i optiska artiklar. Mjölksyra kan också få stor betydelse inom förpackningsindustrin. Man kan ersätta oljebaserad plast med mjölksyrebaserad plast, om man önskar ett material av förnyelsebara råvaror som dessutom är biologiskt nedbrytbart.
De dominerande producenterna av industriell mjölksyra är ett holländskt företag som framställer mjölksyran med hjälp av bakterier och ett amerikanskt företag som använder kemisk teknologi. I det förra fallet får man renare former av mjölksyra än i det andra. Reningsgraden är ett svårt tekniskt problem. Ett annat problem är att produktionsprocessen utgår från en sockerart (glukos) vilket gör den ganska dyr. Nu har man lärt sig att arbeta med en betydligt billigare råvara, nämligen stärkelse. Det är denna process som Planes anser sig ha förbättrat genom att effektivisera reningen. Han bygger på en metod som lundabiokemisterna Per Åke Albertsson och Folke Tjerneld har utvecklat för att rena upp proteiner. Den kallas tvåfaslösning och bygger på att vissa lösningar har egenskaper som gör att de lägger sig i skikt, varvid proteinerna ansamlas i ett av skikten. Planes har tillverkat en polymer av polyetylenoxid och propylenoxid. Den har positiv elektrisk laddning och drar till sig de mjölksyraproducerande bakterierna som är negativt laddade. När mjölksyran lämnat jäsningstanken kommer den i kontakt med polymeren. En tvåfaslösning uppstår. Den ena fasen innehåller mjölksyran som går vidare till ytterligare reningsprocesser. Den andra fasen innehåller bakterierna som kan återföras till jäsningstanken och återanvändas.

Jordi Planes träffas på tel 046-222 83 29 eller 211 08 64. Han disputerar fredagen den 29 maj. Hans doktorsavhandling heter Lactic Acid Production: Extractive Fermentation in Aqueous Two-Phase Systems.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-06-05