Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel, 046-222 94 58,              

Goran.Frankel@info.lu.se

Ingenjör Andrées nagel
undersökt med protonstråle

Några naglar är allt som återstår av Andréeexpeditionens tre nordpolsfarare. Under sommaren har en av naglarna undersökts med en avancerad kärnfysikalisk metod vid Lunds Tekniska högskola. Undersökningen kan kasta nytt ljus över vad det var som kostade ingenjör S A Andrée, Nils Strindberg och Knut Frænkel livet.

De tre polarforskarna dog 1897 på Vitön. 1930 hittades deras djupfrusna kroppar. De fördes till Sverige och kremerades. 1979 utsattes en tumvante från Vitön för ett konserveringsbad. Man fann då tre naglar. Förra året skickades en nagel till Scandlab i Sollentuna och genomgick grundämnesanalys med röntgenfluorescens. Med röntgenbestrålning får man ett medelvärde över vilka grundämnen som finns på en viss yta. Vid avdelningen för kärnfysik i Lund har dr Jan Pallon på uppdrag av Andréemuseet i Gränna använt en känsligare metod kallad PIXE. Nageln har beskjutits med protoner från en accelerator. Den avger då röntgenstrålning som kan mätas och analyseras. Protonstrålen kan dessutom riktas, så att olika punkter kan undersökas.
- Mätningarna bekräftar vad som kommit fram i den första analysen i Sollentuna, nämligen att det finns höga bly- och kopparhalter i provet, berättar Jan Pallon. Man kan därför inte utesluta blyförgiftning som dödsorsak. Provet är taget på nagelns insida, men det är möjligt att föroreningen kan ha uppstått därför att nagelns ägare gått omkring med handen i en ficka där funnits blyhagel och patroner. Eventuellt görs ytterligare en undersökning senare i höst. Då skär man sönder nageln och ställer den på högkant. På det sättet får man mätvärden från det inre av nageln.
Det är Andréemuseet i Gränna som får ta beslutet om ytterligare en undersökning. På museet visas många av fynden från det sista lägret på Vitön, och en av de vanligaste frågorna besökarna ställer är vad det egentligen var som dödade de tre expeditionsmedlemmarna.
- Om detta finns det många teorier, säger museiintendent Håkan Jorikson. Man har misstänkt att de dog av uttorkning eller trikinförgiftning. De höga blyhalter man nu funnit i naglarna ger visst stöd för en tredje teori: att de blyförgiftades genom sina konserver. Blyet skulle komma från lödningen i burklocken.
- Dödsorsaken kan mycket väl ha varit en kombination av alla de påfrestningar som de tre männen utsattes för. Fast den egentliga dödsorsaken var nog tidens tekniska framstegsoptimism som gjorde människan övermodig och fick henne att underskatta naturen. Andrée förlitade sig på sin ballong och kunde inte tänka sig möjligheten att den skulle strandsätta honom. Därför var man inte utrustad för att övervintra i Arktis.

Ytterligare information: Jan Pallon träffas på tel 046-222 76 37 eller 046-14 52 59. Håkan Jorikson träffas på tel 0390-410 10. Information på Internet se http://www.grm.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-08-10