Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel, 046-222 94 58,               98-08-28

Goran.Frankel@info.lu.se

Universitetsrektor får

forskningsrådgivareSture Forsén, professor i fysikalisk kemi, har fått uppdraget att vara rådgivare och samordnare i forskningsfrågor åt Lunds universitets rektor Boel Flodgren. Han skall bevaka och främja universitetets intressen när det gäller utvecklingen av flervetenskapliga och fakultetsövergripande forskningsområden och möjligheterna att finansiera forskning. Det innebär att han måste ha kontakter utåt mot forskningsfinansiärer och industrirepresentanter och inåt mot forskare, forskargrupper och forskningssamordnare. Det rör sig om en tvåårig försöksverksamhet.
- Utnämningen ersätter inga existerande faciliteter men möjligheterna till forskningsfinansiering erbjuder ju en allt mer mångfacetterad och komplicerad bild, inte minst genom tillkomsten av EU-projekt och forskningsstiftelserna. Det är angeläget för universitetet att vara vid forskningsfronten och detta mäts ofta i anslag och konkurrenskraft, säger rektor Boel Flodgren.
- Sture Forsén är en duktig forskare och nybliven emeritus med stort kontaktnät. Vi är medvetna om att han är kemist och att han säkert kan åstadkomma mest på de områden han känner väl. Men uppdraget omfattar forskning av alla slag och därför måste han också stödja sig på andra experter.
Ett av de projekt Sture Forsén arbetar med är att stärka Lunds universitets verksamhet inom områden som berörs av de snabba framstegen inom genteknik, närmare bestämt genom-sekvenering.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-08-31