Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               980901

Solveig.Stahl@info.lu.se

Apotekarutbildning till Lund

Det blir apotekarutbildning vid Lunds universitet! Högskoleverket har gett ett positivt besked till Lunds universitet som planerar för apotekarutbildning och har ansökt om rätt att utfärda apotekarexamen. Målet är att utbildningen i Lund ska komma igång redan höstterminen 1999. Även Göteborgs universitet har fått klartecken till apotekarutbildning

Högskoleverket har haft en sakkunniggrupp som har granskat vilka förutsättningar som universiteten i Lund och Göteborg har att bygga upp en apotekarutbildning. Gruppen har bestått av rektorn för Danmarks Farmaceutiske Højskole Birthe Jensen, professor Jan Karlsen, Universitetet i Oslo och professor Lennart Paalzow, Uppsala universitet. De bedömer att båda universiteten har en god bas för en apotekarutbildning.

- Det är mycket glädjande att Lunds universitet nu kommer att kunna erbjuda denna utbildning till sina studenter, säger rektor Boel Flodgren. Skrivelsen från Högskoleverket innebär att vi får examensrättigheter så snart vi satt igång planeringen ordentligt och det arbetet ska vi inleda omgående. Vi ska bland annat inrätta och utlysa tjänster och bygga upp speciallaboratorier. Det finns en stor entusiasm hos de berörda fakulteterna, och stödet från industrin och apotekarvärlden är också stort. Detta är en viktig, starkt forskningsanknuten utbildning med stor efterfrågan, inte minst från industrin, som också kommer att delta i planeringen.

Akademisekreterare Bengt Streijffert säger att planeringen ska inriktas på att utbildningen ska kunna starta redan i september nästa år. Man räknar med att börja med ett årligt intag på 30-35 studenter.

Regionförbundet Skåne och Apotekarsocieteten har markerat sitt stöd för en apotekar-utbildning i Lund. Även läkemedelsindustrin välkomnar beskedet från Högskoleverket.

- Det är mycket glädjande att en apotekarutbildning äntligen kan komma igång, säger Uli Hacksell, VD för Astra Draco i Lund. Det är en injektion för hela regionen. Industrin har stora bekymmer att rekrytera apotekare och en utbildning i Lund kommer att underlätta rekryteringen betydligt för oss. Det är också angeläget att det kommer igång en forskarutbildning då det finns stort behov även av disputerade apotekare.

- Jag tror det är bra för svensk farmaci att det blir apotekarutbildning på flera platser, säger Uli Hacksell. Det vore också mycket bra om statsmakterna nu ser till att satsningen på att utöka apotekarutbildningen får resurser.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-01