Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               9 september 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Ekonomihögskolan får tillgång till

avancerat affärssystem

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har för avsikt att sluta ett samarbetsavtal med programvarutillverkaren SAP Svenska AB. Det innebär att Ekonomihögskolan som första svenska lärosäte får tillgång till det världsledande affärssystemet R/3.
Systemet levereras med ett modellföretag inlagt, och ska dels användas i utbildningen i företagsekonomi och informatik, dels som underlag för vidare forskning.
- Jag tror att detta kan placera oss i fronten vad gäller modern utbildning i ekonomi och data, säger Ekonomihögskolans rektor Olof Arwidi.

SAP är världens fjärde största programvarutillverkare, och deras affärssystem R/3 används av ett stort antal företag i Sverige och utomlands. Systemet består av integrerade moduler för exempelvis ekonomisk styrning, logistik och marknadsanalys.
För Ekonomihögskolan innebär samarbetet med SAP att man utan kostnad kan utnyttja ett modernt affärssystem i undervisningen, till exempel i fallstudier och affärssimulationer. Studenterna kan följa hela flödet från offertgivning till leverans till kund, liksom hur olika affärstransaktioner påverkar kassaflödet, huvudboken, kundreskontran med mera.
Kopplingen mellan teori och praktik förstärks på detta sätt. Efter avslutade studier har studenterna också ett försprång på arbetsmarknaden, där R/3-kompetens är mycket efterfrågad.
Inom informatik kommer systemet att användas i undervisningen i systemdesign. Att arbeta som programmerare handlar numera sällan om att bygga upp helt nya system, utan oftast om att anpassa standardsystem, som R/3, till företagens behov. Därför är det viktigt att studenterna även får sådana kunskaper med sig ut i arbetslivet.
Ekonomihögskolan har också planer på att använda systemet för empirisk och analytisk forskning.
- På sikt kommer samarbetet att kunna utveckla Ekonomihögskolans ställning inom området information management, säger Olof Arwidi.
Jim Hagemann Snabe, som är vd för SAP Svenska AB, ser samarbetet med Ekonomihögskolan som en milstolpe.
- Samarbetet ligger i linje med SAPs globala satsning på universiteten, och är det första i sitt slag i Sverige. På detta sätt skapar vi en plattform för en ömsesidig dialog och ett kunskapsutbyte med universitetet. Vi ger också studenterna möjlighet att tidigt förstå hur ett affärssystem fungerar, säger han.
Förutom SAP Svenska AB, som står för programvaran, utbildning av lärarna och projektstöd, deltar även två andra sponsorer i projektet. SUN Microsystems AB, som är en av världens största Unix-leverantörer, ställer upp med hårdvaran och installerar R/3-systemet. LM Ericsson Data AB (EDT) ska bistå i undervisningen vid de laborationer i R/3 som genomförs under hösten.
Tanken är att första hälften av höstterminen ska ägnas åt att utbilda lärarna i systemet. Därpå hålls en pilotutbildning för studenterna. Vårterminen 1999 ska sedan undervisningen och forskningen komma igång på allvar.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Hedman, Institutionen för informatik tel 046-222 46 03, e-post jonas.hedman@ics.lu.se
Rikard Frenckel, SAP Svenska AB, tel 08-587 700 75, e-post rikard.frenckel@sap-ag.de
Cecilia Westman, SUN Microsystems AB, tel 08-623 92 26, e-post Cecilia.Westman@Sweden.Sun.COM
Göran Wågström, LM Ericsson Data AB, tel 08-726 25 00


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-09