Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel, 046-222 94 58,               98-09-02

Goran.Frankel@info.lu.se

Trädgårds- och medicinalväxt
noga analyserad i laboratoriet

En växt som pryder många svenska trädgårdar skulle troligen kunna användas för behandling mot cancer, om den inte hade varit så giftig. Det är tidlösa (colchicum autumnale), en krokusliknande liljeväxt som blommar i rosa eller lila på hösten. Den aktiva substansen heter kolchicin och har undersökts på Kemicentrum vid Lunds Universitet.
Håkan Bladh vid avd för organisk kemi 1 har utforskat tidlösan genom att göra analoger till den aktiva substansen. En analog är ett ämne med en struktur som liknar men inte överensstämmer med originalet. Genom att testa analogens egenskaper och hur egenskaperna är kopplade till olika strukturer på molekylen kan man lära sig mer om substansens verkningsmekanismer i cellen.
- Om man lyckas hitta en ogiftig analog till kolchicin är det naturligtvis ett mycket intressant fynd för sjukvården och läkemedelsindustrin. Men sökandet efter en sådan analog har inte varit det primära syftet med min forskning, förklarar Håkan Bladh som inom kort disputerar på sin doktorsavhandling.
Kolchicin isolerades ur växten 1820 och strukturbestämdes 1945. Det har använts för behandling av svårare former av gikt. Att växten var mycket giftig kände man till redan under antiken. Medea, huvudpersonen i greken Euripides tragedi med samma namn, förgiftar och dödar sina egna barn med tidlösa. Medea var dotter till kung Aietes av Colchis, ett land som låg vid Svarta Havets östra kust. Möjligen har denna provins fått ge namn åt substansen kolchicin och åt växten.
Genom djurexperiment vet man att kolchicin förhindrar celldelning. Som bekant är cancer ett tillstånd av oreglerad, ohämmad celldelning. Kolchicin binder till ett protein som heter tubulin och som finns i både djurs och människors celler och även i växtceller. Tubulin ingår i microtubuli, mikroskopiska rör i cellen. Dessa dirigerar den transport av kromosomer som föregår celldelningen. Många av de analoger som Håkan Bladh undersökt binder sig liksom kolchicin till tubulinet.
Vid avd för organisk kemi 1 har man i flera år studerat en celldelningshämmande substans från en annan medicinalväxt som nu spelar en växande roll i cancerterapin. Det är taxol som utvinnes ur idegran. Taxol förhindrar celldelning men är även det behäftat med biverkningar. Man har inte kunnat framställa det i stora mängder och substansen har varit mycket dyr. Flera forskargrupper har nu utvecklat metoder för att framställa taxol helt syntetiskt. Mediciner baserade på taxol kommer därför på sikt att bli billigare och mer lättillgängliga.Håkan Bladhs avhandling heter Structure-Activity Studies of Novel Colchine Analogs. Synthesis, Conformation and Tubulin Binding. Håkan Bladh disputerar fredagen den 4 september. Han nås på tel 046-222 81 36.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-10