Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               23/9 1998

Solveig.Stahl@info.lu.se

Ny receptor för HIV upptäckt i Lund
Blockeras med astma-läkemedel i försök

HIV använder flera olika vägar för att ta sig in i cellen och dess arvsmassa. En möjlighet, som har blivit ett "hett" ämne inom HIV-forskningen, är via receptorer på cellytan. Nu har lundaforskaren professor Christer Owman gjort en upptäckt som visar hur HIV kan utnyttja andra ämnens receptorer för att lura sig in i cellen. Han har upptäckt en ny receptor och visat att det är receptorn för en signalsubstans i kroppen som heter leukotrien B4. Receptorn finns på celler i hela immunsystemet.

Leukotrien B4 är känd som en kraftfull substans som medverkar i immunförsvaret. Den svenske forskaren Bengt Samuelsson upptäckte leukotrienerna redan på 1970-talet och belönades senare med Nobelpriset. Men inte förrän nu har receptorn för leukotrienerna hittats och det har alltså skett i Lund. Receptorn för leukotrien B4 har fått namnet CMKRL 1. Christer Owman har också funnit en liknande receptor, CMKRL 2. Den har bara påträffats i hjärnans gliaceller. Förmodligen kan denna receptor förklara hur HIV kan ta sig in i hjärnan och orsaka demens, ett vanligt symtom i sena stadier av AIDS.

Christer Owman fann dessutom att en tredjedel av genen för receptorn är identisk med genen för de nyligen upptäckta HIV-receptorerna.

- Eftersom leukotrien B4 är en så utbredd inflammatorisk signalsubstans tyckte jag att receptorn borde vara en utmärkt måltavla för AIDS-virus, säger han.
Christer Owman tog kontakt med Robert Gallo, galjonsfigur inom HIV-forskningen som blev intresserad och inbjöd honom till sitt laboratorium i Baltimore. Där gjorde Christer Owman en omfattande serie infektionsförsök med "sina" receptorer.- Det visade sig att CMKRL 1, leukotrienreceptorn, verkligen fungerar som en ny typ av HIV-receptor. De mest smittsamma virustyperna som isolerats från patienter behövde receptorn som inkörsport till immunceller.

- Forskningen om HIV-receptorer har formligen exploderat de senaste åren. Nu vet man att viruset väljer olika receptorer beroende på hur virulent, dvs smittsamt, det är. För närvarande har man identifierat åtta olika receptorer men det kan finnas flera.

Ett intressant fynd är att receptorn för leukotrien B 4 är aktiv vid astma som sätter igång en kraftig inflammatorisk reaktion. Inom läkemedelsindustrin prövar man nu olika medel att blockera receptorn för att dämpa reaktionen.

- Om dessa medel visar sig vara effektiva mot astma är det inte omöjligt att de också skulle kunna fungera vid AIDS. Om HIV får svårt att ta sig in i immuncellerna kan det vara ett sätt att bromsa upp förloppet.

De nya rönen om HIV-receptorer kan också förklara varför många HIV-smittade också är infekterade med herpesvirus. Dessa har i sin arvsmassa en bit som styr bildningen av en receptor som kan användas av HIV. Ännu ett exempel på den förmåga HIV har att smyga sig in i kroppen .

Christer Owman och hans medarbetare framställer också monoklonala antikroppar mot den aktuella receptorn. Dessa kan komma att användas både för behandling och diagnostik.

Christer Owman är egentligen neurobiolog. Han kom in på HIV-forskningen då han sökte efter nya receptorer för signalsubstanser som medverkar i immunsystemet i hjärnan. Kopplingen mellan receptorbiologi och virologi är ett fruktbart område där forskningen kan lägga grund för helt nya typer av läkemedel mot infektionssjukdomar.

Christer Owman har för sin upptäckt belönats med Anders Fredrik Regnells pris, 150.000 kronor, som delas ut av Svenska Läkaresällskapet.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-23