Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               23 september 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Bättre stöd för kommersialisering

Forskare, lärare och doktorander vid Lunds universitet ska få tillgång till bättre stöd och hjälp att kommersialisera sina forskningsresultat.
Universitetet träffar nu ett avtal med Teknopol AB om att ha särskilda affärsrådgivare ute på fakulteterna som bl a ska bedriva uppsökande verksamhet och förmedla näringslivskontakter.


- Med den här modellen vill vi förstärka vår samverkan med näringslivet. Det behövs en sorts mäklare mellan universitetsvärlden och företagsvärlden. Teknopol har visat sig vara ett verksamt instrument för detta, och då är det bra att använda denna kompetens, säger rektor Boel Flodgren.
Teknopol, som till hälften ägs av universitetet, arbetar sedan flera år tillbaka med att stödja forskningsbaserade företag genom exempelvis affärsrådgivning, kommersialisering av forskning i form av nyföretagande, administrera Kunskapsbron och tillhandahålla affärskompetens för exempelvis patent- och holdingbolag.
Avtalet innebär bland annat att Teknopol engagerar tre kontaktpersoner på heltid för att finnas till hands på LTH, matematisk-naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Tanken är att de ska vara en första informell instans dit forskare, lärare och doktorander kan vända sig om de exempelvis har funderingar på att söka patent eller letar efter en samarbetspartner i näringslivet. Kontaktpersonerna ska även bedriva uppsökande verksamhet och uppmuntra forskare, som kanske inte själva ser de affärsmässiga möjligheterna med sin forskning.
- Målet är att öka intensiteten på kunskapsöverföringen från universitetet till näringslivet, liksom "beställningarna" från näringslivet till universitetet, säger Boel Flodgren.
Att organisera sin näringslivssamverkan genom att samarbeta med ett "mäklarföretag" som Teknopol är nytt i universitetsvärlden. Verksamheten leds av en styrgrupp, där majoriteten av ledamöterna utses av universitetet. Själva den operativa verksamheten ska ledas och samordnas av en ansvarig på Teknopol, Eva Engquist.
- Jag hoppas verkligen att lärare och studenter kommer att dra nytta av den här möjligheten, säger hon.
Hittills har två personer engagerats som kontaktpersoner. Sara G Nilson kommer att finnas till hands på LTH tre dagar i veckan. Hon har en lic-examen i fasta tillståndets fysik och har tidigare arbetat på TFR. Ronald Karlsson ska arbeta på matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Han har doktorerat i kemi och har arbetat på Opsis, som är ett kunskapsintensivt företag med rötter i Ideon.
En kontaktperson för medicinska fakulteten ska också rekryteras, och det finns tankar på att anställa en motsvarande person för ekonomi/samhällsvetenskap.

Ytterligare information:
Sven-Thore Holm eller Eva Engquist, Teknopol, 046-16 85 00 (vx)


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-23