Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               24/9 1998

Solveig.Stahl@info.lu.se

Kan stress orsaka hjärnskada?

Ett vetenskapligt symposium, "Stress & Brain", arrangeras i Lund den 23- 25 september 1998. Målsättningarna med symposiet är att presentera nya forskningsresultat , såväl experimentella som kliniska, då det gäller hur stress påverkar våra olika psykiska funktioner och hur detta i sin tur påverkar bl.a. hjärnans kemi och blodcirkulation, samt även vårt immunförsvar.


Forskningresultat har visat att höga halter i hjärnan av vissa stresshormoner (cortisol) kan leda till att celler dör i delar av hjärnan. Detta kan bl.a. leda till minnessvårigheter.
Både världsauktoriteter och andra framstående forskare kommer till Lund, bl.a. David Spiegel, från Stanford University, som forskar om sambanden mellan stresshormoner och tumörsjukdom; Jay Weiss, Emory University, som är depressionsforskare; Zoltan Sarnyai, från Rockefeller University, som forskar om missbruk och stress; Ulrick Müller från Max Planck Institute, och Daniela Jezov%E1, Bratislava University, som båda som forskar om hjärnskada och stress.
Sambanden mellan stressreaktioner och hjärnans funktion är komplicerade och kräver samarbete mellan många olika specialiteter, från grundläggande molekylärforskning till patientnära forskning. Symposiet, som är det först i sitt slag, är tänkt att sammanföra
forskare från olika fält för att stimulera till ett utvidgat samarbete.
Flera forskargrupper i Lund fokuserar sedan många år sitt intresse på
sambandet mellan stress och hjärnfunktion, bl.a i samband med hjärntumör och hjärnblödning. Även forskningen kring depression, suicid och stresshormoner, liksom samband mellan hjärnfunktion och schizofreni är framträdande i Lund. Fobier och hjärnfunktion är ett annat område som studeras. Detta har medfört att det första symposium kring sammanhanget stress och hjärna förläggs till Lund.

Symposiet äger rum på Grand hotell i Lund.
Kontaktpersoner på symposiet är Åsa Lilja och professor Leif Salford


Det fulla programmet finns på hemsidan http:/www.psykiatr.lu.sePressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-24